МОТИВАЦИЈА ЗА МАТЕРИНСТВОМ КОД ЖЕНА У ПОСТУПКУ ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ/MOTIVATION FOR MOTHERHOOD IN WOMEN UNDERGOING IN VITRO FERTILISATION

Ксенија Кричковић Пеле, Марија Зотовић

DOI Number
-
First page
477
Last page
492

Abstract


 У раду су приказани резултати истраживања мотивације за материнством код жена које су учествовале у програму вантелесне оплодње на Клиници за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине у Новом Саду. У истраживању је учествовало 100 испитаница које су биле подељење у две групе: клиничку групу чинило је 50 жена које су биле у програму вантелесне оплодње (ВТО), а контролну 50 трудница које су хоспитализоване на клиници ради порођаја. У анкетном истраживању коришћени су: упитник за прикупљање основних социо-демографских података и Скала за испитивање мотивације за родитељством. Резултати показују да се као категорије мотивације за родитељством издвајају мотиви континуитета, мотиви за неговањем и бригом о детету и социјални притисак, слично као и код других аутора. Најизраженији су мотиви за неговањем и бригом о детету и ова група мотива је нешто снажнија код жена у поступку ВТО. Нема разлике у интензитету друге две групе мотива. Мотивација за материнством код жена које се боре са стерилитетом садржи одлике и традиционалне и модерне вредносне оријентације и не разликује се од мотивације код трудничке популације. Резултати истраживања су дискутовани у контексту савремених истраживања мотивације за родитељством у различитим културама.

Кључне речи: вантелесна оплодња, материнство, мотивација за родитељством, неплодност.

 

The paper presents the results of the research of the motivation for motherhood in women undergoing in vitro fertilization (IVF) at the Department for Gynecology and Obstetrics, Clinical Center of Vojvodina in Novi Sad. The survey was conducted among 100 female respondents divided into two surveyed groups: the clinical group, made out of 50 female respondents that undergo the procedure of the in vitro fertilization at the Department for Gynecology and Obstetrics in Novi Sad, and the control group, made out of 50 pregnant women hospitalized at the Clinic for Childbirth. The following instruments were used: the questionnaire for collecting basic socio-demographic data, and Parenthood Motivation Scale. Three categories of motives for parenthood were identified in the research: motives for family continuity, motives for the nurturing and maternal care of the child and social pressure. The results are similar to the results of other authors. Strongest were the motives for nurturing and caring for the child and these motives were slightly stronger among women in the process of IVF. There is no difference in the intensity of the other two groups of motives. The research results are discussed in the context of contemporary research of parenthood motivation in different cultures.

Key words: infertility, in vitro fertilization, motherhood, motivation for parenthood.


Keywords

вантелесна оплодња, материнство, мотивација за родитељством, неплодност.

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Bell, S., Bancroft, J., & Philip, A. (1985). Motivation For Parenthood: A Factor Analytic Study of Attitudes Towards Having Children. Journal Of Comparative Family Studies, 16(1), 111–119.

Cassidy T, Sintrovani, P., (2008). Motives for parenthood, psychosocial factors and health in women undergoing IVF, Journal of Reproductive and Infant Psychology, 26(1), 4–17.

Centers for Disease Control and Prevention, American Society for Reproductive Medicine, Society for Assisted Reproductive Technology. 2010 Assisted Reproductive Technology National Summary Report. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services. Retrived from: http://www.cdc.gov/art/ART2010/PDFs/ART_2010_National_Summary_Report.pdf

Colpin, H., De Munter, A., & Vandemeulebroecke, L. (1998). Parenthood motives in IVF mothers. Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology, 19, 19–27.

European Society for Human Reproduction and Embrology. Retrived from http://www.eshre.eu/Press-Room/Press-releases/Press-releases-ESHRE-2012/5-million-babies.aspx

Francois, L., Kugler, L., Santolaya, J., Faro, R., Stefano, V., Merjanian, L., & Santolaya-Forgas, J. (2014). Screening for Down syndrome in dichorionic twin pregnancies conceived by in vitro fertilization (IVF): a clinical pilot study to confirm the laboratory methods. Journal Of Assisted Reproduction & Genetics, 31(1), 125–128.

Копитовић, В., Милатовић С., Трнинић Пјевић А., Бјелица А., Бујас И., Табш Н. (2011). Резултати и искуства након хиљаду циклуса вантелесне оплодње на Kлиници за гинекологију и акушерство у Новом Саду [Results and experiences after one thousand IVF procedures at Clinic for Obstetrics and Gynecology in Novi Sad]. Медицински преглед, LXIV, (11-12), 565–569.

Кричковић Пеле, К. (2014). Вантелесна оплодња: родне и друштвене контроверзе [In Vitro Fertilisation: Gender and Social Controverse]. Мастер рад. Нови Сад: Центар за родне студије АЦИМСИ, Универзитета у Новом Саду.

Кубуровић, А., (2006). Особености родитељства у Србији на крају XX века, релевантне за репродуктивно понашање [Parenthood Characteristics In Serbia At The End Of The 20th Century, Relevant For Reproductive Behavior]. Социолошки преглед, 40 (4), 573–588.

Kupka, M. S., Ferraretti, A. P., de Mouzon, J., Erb, K., D'Hooghe, T., Castilla, J. A., & ... Goossens, V. (2014). Assisted reproductive technology in Europe, 2010: results generated from European registers by ESHRE. Human Reproduction, 29(10), 2099–2113.

Langdridge, D. D., Connolly, K. K., & Sheeran, P. P. (2000). Reasons for wanting a child: a network analytic study. Journal Of Reproductive & Infant Psychology, 18(4), 321–338.

Langdridge, D. D., Sheeran, P. P., & Connolly, K. K. (2005). Understanding the reasons for parenthood. Journal Of Reproductive & Infant Psychology, 23(2), 121–133.

Newton, C., Hearn, M.T., Yuzpe, A.A., & Houle, M. (1992). Motives for parenthood and response to failed in vitro fertilisation: implications for counseling. Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 9, 24–31.

Peterson, B., Boivin, J., Norré, J., Smith, C., Thorn, P., & Wischmann, T. (2012). An introduction to infertility counseling: a guide for mental health and medical professionals. Journal Of Assisted Reproduction & Genetics, 29(3), 243–248.

Rutstein, Shea O. and Iqbal H. Shah. (2004). Infecundity, Infertility, and Childlessness in Developing Countries. DHS Comparative Reports No. 9. World Health Organization. Retrived from http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/DHS-CR9.pdf

van Balen, F., and M. C. Inhorn. (2002). Introduction. Interpreting infertility: A view from the social sciences. In M. C. Inhorn and F. van Balen (Eds.) Infertility around the globe: New thinking on childlessness, Gender, and reproductive technologies, 3–23. Berkeley: University of California Press.

van Balen F., & Trimbos-Kemper T.C. (1995). Involuntarily childless couples: their desire to have children and their motives. J of Psychosom Obstet Gynaecol. 16, 137–144.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804