SERBIAN CHURCH MAGAZINES ABOUT THE ORGANIZATION OF COMMUNISM, EXPANSION AND OPERATION IN THE KINGDOM OF SHS / YUGOSLAVIA (1920–1940)

Небојша Малешевић

DOI Number
10.22190/TEME1702407M
First page
407
Last page
423

Abstract


The primary intention of the paper is to show Communism organization, expansion and operation followed by Serbian Church magazines between 1920 and 1940 in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes / Yugoslavia. The author, will by analyzing all available and the relevant church newspapers from that period show how the Serbian Church magazines reacted to Communism. Special attention will be paid to the organization, expansion and (secret) action of the Communists since the founding of the Communist Party of Yugoslavia (KPY) and the Young Communist League of Yugoslavia (SKOJ) until the beginning of World War II. Communism, at the time, was a new political philosophy which was developed as a child of socialism versus capitalism. Communism slowly came to the scene of the new state which was founded after World War I. Communism using the still young, economically weaken, and we can say insufficiently organized, multinational and multi-religious Kingdom, slowly, with a great discipline of his supporters and good organization expanded its field of action. In this paper, we will talk about it, whether, and how, Serbian church magazine recognized organization and expansion of  the new political thinking and how it commented on itture.


Keywords

communism, Serbian Church magazines, the Kingdom of SHS / Yugoslavia.

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Извори

Берђајев, Николај, (1938) Истина и лаж комунизма – прилог за схватање религије комунизма [The Truth and the Lie of the Communism – a Contribution to the understanding of the Communism religion], Светосавље, VII, 4, 145–156.

Божић, Саво, (1928) Свештенство и комунизам [Christianity and Communism], Весник, бр. 18, IX, 1–4.

Деврња, Милутин, (1936) Како се у Београду врбује необавештена омладина за Марксизам [How to Recruit Uninformed Youth to Marxism in Belgrade], Хришћанска мисао, II, 7-8, 117–118.

Јагодић, Здравко, (1936) Утопистички и научни социјализам [Utopian and Scientific Socialism], Хришћанска мисао, II, 5, 76–78.

Јовановић, Ј. (1939) Зашто се код нас шири комунизам [Why Communism is Spreading among us], Пастир, год. 4, 2-3, 60–66.

Јовановић, М. (1936) Поводом комунизма у нашим школама [Regarding Communism in Our Schools], Хришћанско дело, бр. 2, 50–57.

К. С. (1936) Ко заводи нашу децу? [Who is Seducing Our Children?], Хришћанска мисао, II, 12, 182–184.

Маринковић, Живан, (1939) За активнију социјалну делатност наше Цркве [For a More Active Social Activity of Our Church], Хришћанска мисао, I, 5–8.

Милосављевић, Јелена, (1936) Ниче и Маркс – Неколике маргиналије [Nietzsche and Marx – A few Marginal's], Хришћанска мисао, II, 6, 84–86.

Митрополит Антоније Храповицки, (1930) Писмо митрополита Антонија архиепископу кентерберијскому, [A Letter of the Mitropolit Antonio to Archbishop of Canterbury], Гласник, бр. 5, 75–87.

Н. Н. (1933) Не треба оклевати [Do Not Hesitate], Гласник, XIV, 4, 59–61.

Н.Н. (1940) Две супротне идеологије [Two Opposing Ideologies], Хришћанска мисао, бр. 1-2, 1-5.

Пашев, Г. (1938) Будимо опрезни, јер су времена превртљива [Let's Be Careful, Because Times Are Giddy], Хришћанска мисао, IV, 11, 119–120.

Поповски, П. (1940) Да ли је комунизам остварљив [Is Communism Achievable], Светосавље, IX, бр. 3, 60–64.

Серђукова, Александра, (1936) Социјализам и хришћанство [Socialism and Christianity], Хришћанско дело, II, 416–425.

Слијепчевић, Ђоко, (1937) Најважнији проблем нашег времена [The Most Important Problem of Our Time], Хришћанска мисао, III, 2, 22–24.

Спекторски, Евгеније, (1940) Хришћанство и социјализам [Christianity and Socialism], Хришћанско дело, VI, 328–335.

Спориш, Л., (1937) Социјализам [Socialism], Хришћанска мисао, III, 5, 78.

Тарајев, М, (1940) Морална трагедија социјализма [The Moral Tragedy of Socialism], Хришћанско дело, VI, 96–112.

Франк, С., (1935) Критика марксизма [Criticism of Marxism], Хришћанска мисао, И, 1, стр. 11–13; 2, стр. 9–11; 3, стр. 10–11; 5–6, стр. 14–16; 7, стр. 12–14.

Чапек, Карел, (1937) Зашто нисам комуниста? [Why Am I Not a Communist?], Хришћанско дело, III, 264–272.

Помоћна литература

Бонџић, Драгомир, (2004) Београдски универзитет 1944–1952. [University of Belgrade 1944–1952], Београд: Институт за савремену историју.

Васић, Мирољуб, (1977) Револуционарни омладински покрет у Југославији 1929–1994. [Revolutionary Student Movement in Yugoslavia 1929–1994], Београд: Народна књига.

Милица Дамјановић, (1974) Напредни покрет студената Београдског универзитета [Progressive Movement of Students of Belgrade University], Београд: Нолит, 135–145.

Мор, Томас, (2002) Утопија, [Utopia] Београд: Утопија.

Морача, Перо, Стојановић, Станислав, (1979). Комунисти Југославије, [The Communists of Yugoslavia] Београд: Експорт прес.

Пери, Марвин, (2010), Интелектуална историја Европе, [Intellectual History of Europe] Београд: Clio.

Пузовић, Владислав, (2001) Посредовање српског патријарха Варнаве (Росића) у канонском спору између Московске патријаршије и Архијерејског синода Руске заграничне цркве [Mediation of Serbian Patriarch Varnava (Rosić) in the Canonical Dispute between the Moscow Patriarchate and the Archeries Synod of the Russian Orthodox Church], Српска теологија данас, 2, 455–463.

Раковић, Александар, (2015) О несугласицама на Православном богословском факултету (1934–1941) [Disputes in the Orthodox Theological Faculty (1934–1941)], Теолошки погледи, XLVIII, 1, 85.

Слијепчевић, Ђоко, (2002) Историја Српске православне цркве, III [History of Serbian Orthofox Church], Београд: Култура.

Цисарж, Бранко, (1986), Један век периодичне штампе Српске православне цркве [A Century of Periodicals Print of Serbian Orthodox Church], Београд: Свети архијерејски синод Српске православне цркве.
DOI: https://doi.org/10.22190/TEME1702407M

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804