БРИК И САВРЕМЕНО ДРУШТВО/THE BRICs AND MODERN SOCIETY

Данило Ж. Марковић

DOI Number
-
First page
633
Last page
636

Abstract


Почетком овог (двадесетпрвог) века човечанство је постало јединственије вишеаспектним процесом глобализације, различитим облицима повезивања не само у границама једног континента већ и различитих континената. Повезивање и стварање својеврсних заједница држава са различитих континената врши се на основу њихових заједничких интереса економских и политичких. Ови интереси најчешће се сагледавају у контексту геополитичких односа на планети Земљи (са становишта њихових безбедности). У ствари, ту савремену архитектуру савременог света најбоље је на неки начин изразила синтагма „човечанство је уједињено разједињено“

 


Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Пејлин, Ли., Горшков, М. К., Скалон ,С. и Шарма, К. Л. (Ур.). (2014). Друштвена стратификација у земљама БРИКА-а: промене и преспективе. Београд: Завод за уџбенике.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804