POLITICAL CIRCUMSTANCES IN THE PASHALUK OF BELGRADE ON THE EVE OF SERBIAN REVOLUTION (1787-1804)/ПОЛИТИЧКЕ ПРИЛИКЕ У БЕОГРАДСКОМ ПАШАЛУКУ У ПРЕДВЕЧЕРЈЕ СРПСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ (1787-1804)

Slaviša D. Nedeljković, Miloš Z. Đorđević

DOI Number
-
First page
965
Last page
979

Abstract


У раду је приказан развој политичких прилика у Београдском пашалуку крајем 18.и почетком 19. века.У предвечерје 19. века  турски феудални систем суочио се са процесима који су дубоко уздрмали целокупан правни и друштвено-економски поредак у царству. Под таквим развојем прилика, Турско царство преживљавало је опасне потресе који су били изазвани ратовима са Аустријом и Русијом, политичким променама у Европи, као и све јачим ослободилачким покретима потчињених балканских народа.Ти покрети, који су нарочито дошли до изражаја на подручију Београдског пашалука, омогућили су да се почетком 19.века, покрене велики ослободилачки устанак српског народа, познат као Српска револуција, са којом је започела нова епоха у историји српског народа.

Кључне речи: Аустрија, Београдски пашалук,  јаничари, српски народ, Турска.

 

This paper presents the development of the political situation in the Pashaluk of Belgrade in the late 18th and early 19th century. On the eve of the 19th century, the Turkish feudal system faced the events that deeply shook the entire legal and socio-economic order in the empire. Under such circumstances, the Turkish Empire underwent major upheavals, which were caused by wars with Austria and Russia, the political changes in Europe, as well as the growing liberation movements of subordinated Balkan peoples. These movements, which were particularly prominent in the Pashaluk of Belgrade, gave rise to a massive liberation uprising of the Serbian people in the early 19th century, known as the Serbian revolution, which marked the beginning of a new era in the history of the Serbian people.

Key words: Austria, Pashaluk of Belgrade, janissaries, Serbian people, Turkey


Keywords

Аустрија, Београдски пашалук, јаничари, српски народ, Турска

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Ћоровић, В. (1993). Историја Срба. [The History of the Serbs]. Београд: БИГЗ.

Đorđević, D. & Fischer-Galati, S. (1981). The Balkan Revolutionary Tradition. New York: Columbia University Press.

Ђорђевић, М. (1979). Србија у устанку 1804-1813 [Serbia in the uprising 1804-1813]. Београд: Рад.

Гавриловић, М. (1978). Милош Обреновић, књига I (1813-1820) [Miloš Obrenović, Vol. 1 (1813-1820)]. Београд: Слово Љубве.

Гавриловић, С. (1985). Грађа бечких архива о Првом српском устанку (1804-1810), књига I [Archive Material from the Vienna Archives about the First Serbian Uprising (1804-1810), Vol. 1]. Београд: САНУ.

Ивић, А. (1935). Списи Бечких архива о Првом српском устанку [The Writings from the Vienna Archives on the First Serbian Uprising]. Београд: СКА.

Јакшић, Г. (1937). Борба за слободу Србије 1788-1816 [The struggle for the freedom of Serbia from 1788 to 1816]. Београд: Геца Кон.

Караџић, С.В. (1947). Први и Други српски устанак [The First and the Second Serbian Uprising]. Београд: Просвета.

Љушић, Р. (1998). Досељавања, исељавања и популациони губици у нововековној Србији (1804-1918), Србија 19. века [Immigration, emigration and population losses in modern Serbia (1804-1918), Serbia in the 19th century]. Београд: НИУ „Војска“.

Љушић, Р. (1993). Вожд Карађорђе, књига I. [Vožd Karađorđe, Vol. I] Смедеревска Паланка: Инвест Експорт.

Palmer, A. (2011). The Decline and Fall of the Ottoman Empire, Fall River Press.

Пантелић, Д. (1830). Кочина Крајина [Koča’s frontier]. Београд: Геца Кон.

Пантелић, Д. (1949). Београдски пашалук пред Први српски устанак [The Pashaluk of Belgrade Before the First Serbian Uprising]. Београд: СКЗ.

Поповић, В. (1996). Источно питање, историјски преглед борбе око опстанка османлијске царевине у Леванту и на Балкану [The Eastern Question, historical preview of the battle for the survival of the Ottoman Empire in the Levant and the Balkans]. Београд: Сужбени лист СРЈ.

Радоњић, Ј. (1950). Римска курија и јужнословенске земље од XVI до XIX века [Roman Curia and South Slavic countries from sixteenth to nineteenth century]. Београд: САН.

Regele, O. (1949). Der österreichische Hofkriegsrat 1556-1848. Wien: Druck und Verlag der österreichischen Staatsdruckerei.

Ристановић, С. (2000). Први српски устанак у историји и традицији [The first Serbian uprising in history and tradition]. Београд: ВУКАН.

Самарџић, Р. (1960). Београд и Србија у списима француских савременика XVI-XVIII века [Belgrade and Serbia in the writings of French contemporaries from 16th to 18th century]. Београд: Просвета.

Shaw, Ј.S. (1971). Between Old and New: The Ottoman Empire under Sultan Selim III. 1789-1807. Harvard University Press.

Shaw, Ј.S, & Shaw, Е.K. (1976). History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, vol. 1. Cambridge University Press.

Stadtmüller, G. (1966). Geschichte der habsburgischen Macht. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.

Стојанчевић, В. (1955). Становништво Србије за време Првог устанка [The population of Serbia during the First Uprising]. Истиријски часопис 3-4. Београд: Историјски Институт САН.

Стојанчевић, В. (1980). Србија у време Првог устанка 1804-1813 [Serbia during the First Uprising 1804-1813]. Лесковац: Народни музеј у Лесковцу.

Стојанчевић, В., Милићевић, Ј., Попов, Ч., Јовановић, Р. & Екмечић, М. (1994). Историја српског народа, књига V-1. [History of the Serbian People, Vol. V-1.] Београд: СКЗ.

Stoianovich, T. (1994). Balkan Worlds. The First and Last Europe. London: Armnok & M. E. Sharpe.

Вукановић, Т. (1975). Насеља у Србији у доба првог српског устанка 1804-1813 [Settlements in Serbia during the First Serbian Uprising 1804-1813]. Врање: Народни музеј.

Zöllner, E. (1984). Geschichte Österreichs. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Wien: Verlag für Geschichte und Politik.

Unpublished archive material

Arhiv Srbije, Ministarstvo Prosvete i crkvenih dela za 1841 [Archive of Serbia, Ministry of Education and Religious Affairs for 1841], fII, r 47, BNo. 1672, Ivanjica, October 1, 1841; Ibid, BNo. 1564/1841; BNo. 1614, No. 456, Slatina, July 15, 1841; Ibid, No 348, BNo. 1816/1841, Zaječar, October 6, 1841; Ibid, KBNo. 1595/1841.

Arhiv Srbije, Lični fond Ljubomira Kovačevića, br. 366/1804. [Archive of Serbia, Personal Collection of Ljubomir Kovačević, no. 366/1804.]

Arhiv Srbije, Knjaževa Kancelarija, [Archive of Serbia, Chancellery of the Knjaz] XII, 66, Kalenić, March 21,1820; Ibid XII, 76, Jagodina, June 2, 1820.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804