Author Details

Мојашевић, Александар

  • Vol. XXXIX, No 4, 2015 - Članci
    СТУДИЈА О ЕФИКАСНОСТИ ПАРНИЧНИХ ПОСТУПАКА ПРЕД ОСНОВНИМ СУДОМ У НИШУ/ A STUDY ON THE EFFICIENCY OF CIVIL PROCEEDINGS BEFORE THE BASIC COURT IN NIŠ
    Abstract  PDF (Cрпски)