Author Details

Петровић, Драган, Serbia

  • Vol. XXXIX, No 2, 2015 - Članci
    БИХЕВИОРАЛНА ЕКОНОМИЈА: НОВИ ПРИСТУП ОСМИШЉАВАЊУ ПАТЕРНАЛИСТИЧКЕ УЛОГЕ ДРЖАВЕ У ЕКОНОМИЈИ/BEHAVIORAL ECONOMICS: THE NEW APPROACH TO DESIGNING THE PATERNALISTIC ROLE OF THE STATE IN THE ECONOMY
    Abstract  PDF (Cрпски)