Author Details

Нинковић, Стефан, Одсек за педагогију, Филозофски факултет, Нови Сад, Serbia

  • Vol. XXXIX, No 4, 2015 - Članci
    ЕВОЛУЦИОНО-НЕУРОРАЗВОЈНЕ ОСНОВЕ РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА МЛАДИХ: СОЦИЈАЛНОПЕДАГОШКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ/EVOLUTIONARY-NEURODEVELOPMENTAL BASES OF RISK BEHAVIOUR AMONG YOUTH: SOCIAL-PEDAGOGICAL IMPLICATIONS
    Abstract  PDF (Cрпски)