Author Details

Марковић Крстић, Сузана, Serbia

  • Vol. XL, No 2, 2016 - Članci
    ЦРНА ТРАВА И ЦРНОТРАВЦИ У СВЕТЛУ ИСТРАЖИВАЊА ОДРЖИВОСТИ ИДЕНТИТЕТА СРБА И НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У ПОГРАНИЧЈУ ИСТОЧНЕ И ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ/CRNA TRAVA AND ITS RESIDENTS: A STUDY OF THE SUSTAINABILITY OF THE IDENTITY OF SERBS AND ETHNIC MINORITIES IN THE BORDE
    Abstract  PDF (Cрпски)