Author Details

Станишић, Тања

  • Vol. XXXIX, No 3, 2015 - Članci
    БИБЛИОТЕКА „ПОГРАНИЧЈЕ“/“POGRANIČJE [BORDERLAND]” LIBRARY
    Abstract  PDF (Cрпски)
  • Vol. XXXIX, No 3, 2015 - Članci
    УТИЦАЈ КВАЛИТЕТА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА НА ЕФЕКТИВНОСТ КОРИШЋЕЊА ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ЗЕМЉАМА У ТРАНЗИЦИЈИ У ЕРИ ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА/INFLUENCE OF EDUCATION SYSTEM QUALITY ON THE USE OF ICT IN TRANSITION COUNTRIES IN THE AGE OF INFORMATI
    Abstract  PDF (Cрпски)