Author Details

Simović, Miodrag, Sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, akademik Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, redovni profesor Pravnog fakulteta i Fakulteta bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banoj Luci, Bosnia and Herzegovina