Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol. XLII, No 2, 2018 COMPARATIVE ANALYSIS OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDICATORS OF THE WESTERN BALKAN COUNTRIES AND CERTAIN EU COUNTRIES Abstract   PDF (Cрпски)
Jelena Trlaković, Danijela Despotović, Lela Ristić
 
Vol. XL, No 1, 2016 COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF CHANGES IN THE SYSTEM OF STATE AID IN SERBIA AND THE WESTERN BALKAN COUNTRIES - IMPACT ON THE EFFICIENCY OF THE EUROPEAN INTEGRATION PROCESS Abstract   PDF (Cрпски)
Tamara Milenković Kerković, Boban Stojanović, Tanja Stanišić
 
Vol. XLII, No 2, 2018 CONNECTION BETWEEN CLUSTER DEVELOPMENT AND NATIONAL COMPETITIVENESS: REGIONAL FOCUS ON WESTERN BALKANS Abstract   PDF
Marija Petrović-Ranđelović, Zorana Kostić, Ivana Kostadinović
 
Vol. XLII, No 2, 2018 CONTRACTUAL LIABILITY – LEGAL REGIMES IN COMPARATIVE LAW Abstract   PDF (Cрпски)
Katarina Jovičić, Slobodan Vukadinović
 
Vol. XL, No 3, 2016 CORPORATE GOVERNANCE CODES: LEANING TOWARD LEGAL REGULATION Abstract   PDF (Cрпски)
Вук Радовић
 
Vol. XLII, No 2, 2018 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND SERVICE ORIENTATION OF HOTEL EMPLOYEES Abstract   PDF
Maja Mijatov, Ivana Blešić, Aleksandra Dragin
 
Vol. XXXIX, No 3, 2015 CORRELATION BETWEEN FAMILY AND SCHOOL EDUCATION WHEN USING EDUCATIONAL METHODS OF ENCOURAGEMENT AND PREVENTION/КОРЕЛАЦИЈА ПОРОДИЧНОГ И ШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА У ПРИМЕНИ ВАСПИТНИХ ПОСТУПАКА МЕТОДЕ ПОДСТИЦАЊА И СПРЕЧАВАЊА Abstract   PDF (Cрпски)
Bisera Jevtić
 
Vol. XLI, No 3, 2017 CORRELATIONS OF ATTITUDES TOWARDS GENDER ROLES AND AMBIVALENT GENDER PREJUDICES IN SERBIAN STUDENTS Abstract   PDF
Vladimir Mihić, Ksenia Šimoković, Andrea Kapetan, Gordana Bojović
 
Vol. XLI, No 1, 2017 CREDIBILITY AND LIMITS OF EMISSION FOR EXTERNAL DEBT FROM THE ASPECT OF EXPORT CAPABILITIES OF THE REPUBLIC OF SERBIA AND ECONOMIC GROWTH ABROAD Abstract   PDF
Jadranka Đurović Todorović, Marija Vukovic
 
Vol. XLI, No 3, 2017 CYBER INSURANCE Abstract   PDF (Cрпски)
Слободан Јовановић
 
Vol. XXXIX, No 4, 2015 DATIO КАО ПРЕТПОСТАВКА ПРИМЕНЕ КОНДИКЦИЈЕ У РИМСКОМ ПРАВУ/DATIO AS AN ASSUMPTION OF CONDICTION APPLICATION IN ROMAN LAW Abstract   PDF (Cрпски)
Валентина Цветковић Ђорђевић
 
Vol. XL, No 1, 2016 DEMOGRAPHIC AND SOCIOECONOMIC CHARACTERISTICS AND MOTIVES OF THE VISITORS TO THE TOURIST MANIFESTATION NISVILLE JAZZ FESTIVAL/ДЕМОГРАФСКЕ, СОЦИО-ЕКОНОМСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И МОТИВИ ПОСЕТИЛАЦА ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ НИШВИЛ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛA Abstract   PDF (Cрпски)
Vukašin Šušić, Marija Bratić, Milan Milovanović
 
Vol. XLI, No 4, 2017 DEMOGRAPHIC RESOURCES OF DISTRICTS IN THE REPUBLIC OF SERBIA: CLUSTER ANALYSIS APPROACH Abstract   PDF
Милан Стаменковић, Петар Веселиновић, Марина Милановић
 
Vol. XLI, No 1, 2017 DETERMINANT CHARACTERISTICS OF AN ADOLESCENT MEMBER OF A FAN GROUP Abstract   PDF (Cрпски)
Саша Милојевић, Саша Мијалковић, Бојан Јанковић
 
Vol. XL, No 2, 2016 DETERMINANTS OF THE COST OF DEBT IN THE REPUBLIC OF SERBIA/ДЕТЕРМИНАНТЕ ЦЕНЕ ДУГА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ Abstract   PDF (Cрпски)
Nemanja Stanišić, Nikola Stefanović, Tijana Radojević Radojević
 
Vol. XLI, No 2, 2017 DEVELOPMENT AND APPLICATION OF MOBILE BANKING CONCEPT Abstract   PDF
Milena Stankovic
 
Vol. XLI, No 2, 2017 DEVELOPMENT OF SEXUAL VIOLENCE PRIMARY PREVENTION AROUND THE WORLD Abstract   PDF (Cрпски)
Биљана Симеуновић-Патић
 
Vol. XXXIX, No 4, 2015 ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ − ЈЕДНА ПЕСМА, ЈЕДНО ГОРКО РОДОЉУБЉЕ/ JOVAN STERIJA POPOVIĆ - ONE SONG, ONE BITTER PATRIOTISM Abstract   PDF (Cрпски)
Снежана Вукадиновић
 
Vol. XXXIX, No 4, 2015 АКТИВНИ И ПАСИВНИ ОБЛИЦИ РОДИТЕЉСКОГ АНГАЖОВАЊ /ACTIVE AND PASSIVE FORMS OF PARENTAL INVOLVEMENTА У ДЕЧЈЕМ УЧЕЊУ/ Abstract   PDF (Cрпски)
Јасмина Радојловић, Данијела Илић-Стошовић, Нела Ђоновић
 
Vol. XXXIX, No 4, 2015 АМЕРИЧКА ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ СРБИЈИ ЗА ВРЕМЕ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА/U.S. FINANCIAL AID TO SERBIA DURING WORLD WAR I Abstract   PDF (Cрпски)
Милена Коцић, Стефан Стаменковић
 
Vol. XXXIX, No 4, 2015 АНАЛИЗА ЧИНИЛАЦА ИЗВОЗНИХ ПЕРФОРМАНСИ ПРЕДУЗЕЋА ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА/ ANALYSIS OF EXPORT PERFORMANCE FACTORS OF ENTERPRISES FROM THE REPUBLIC OF SERBIA IN THE PROCESS OF EUROPEAN INTEGRATION Abstract   PDF (Cрпски)
Јелена Вапа Танкосић, Светлана Игњатијевић, Јована Гардашевић
 
Vol. XXXIX, No 3, 2015 БИБЛИОТЕКА „ПОГРАНИЧЈЕ“/“POGRANIČJE [BORDERLAND]” LIBRARY Abstract   PDF (Cрпски)
Тања Станишић
 
Vol. XXXIX, No 2, 2015 БИХЕВИОРАЛНА ЕКОНОМИЈА: НОВИ ПРИСТУП ОСМИШЉАВАЊУ ПАТЕРНАЛИСТИЧКЕ УЛОГЕ ДРЖАВЕ У ЕКОНОМИЈИ/BEHAVIORAL ECONOMICS: THE NEW APPROACH TO DESIGNING THE PATERNALISTIC ROLE OF THE STATE IN THE ECONOMY Abstract   PDF (Cрпски)
Драган Петровић
 
Vol. XL, No 2, 2016 БОЦР МОДЕЛ ЗА ПОДРШКУ ОДЛУЧИВАЊУ У УНИВЕРЗИТЕТСКИМ СПИНОФ ПОДУХВАТИМА/BOCR MODEL FOR SUPPORT TO STRATEGIC DECISION IN UNIVERSITY SPIN-OFF ENTERPRISE Abstract   PDF (Cрпски)
Предраг Мимовић, Снежана Марковић, Ана Крстић
 
Vol. XXXIX, No 2, 2015 БРИК И САВРЕМЕНО ДРУШТВО/THE BRICs AND MODERN SOCIETY Abstract   PDF (Cрпски)
Данило Ж. Марковић
 
26 - 50 of 296 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>