Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol. XL, No 2, 2016 DETERMINANTS OF THE COST OF DEBT IN THE REPUBLIC OF SERBIA/ДЕТЕРМИНАНТЕ ЦЕНЕ ДУГА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ Abstract   PDF (Cрпски)
Nemanja Stanišić, Nikola Stefanović, Tijana Radojević Radojević
 
Vol. XLIII, No 1, 2019 DEVELOPING THE INTEREST OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS FOR PERFORMANCE OF TRADITIONAL SONGS Abstract   PDF (Cрпски)
Biljana Pavlović, Dragana Cicović Sarajlić, Slobodan Kodela
 
Vol. XLI, No 2, 2017 DEVELOPMENT AND APPLICATION OF MOBILE BANKING CONCEPT Abstract   PDF
Milena Stankovic
 
Vol. XLIII, No 1, 2019 DEVELOPMENT OF CIVIL SERVANT'S LEGISLATION AND EDUCATION IN SERBIA - HISTORICAL AND CONTEMPORARY TENDENCIES Abstract   PDF (Cрпски)
Дејан Вучетић, Зорица Вукашиновић Радојчић, Ивана Крстић Мастриџеловић
 
Vol. XLI, No 2, 2017 DEVELOPMENT OF SEXUAL VIOLENCE PRIMARY PREVENTION AROUND THE WORLD Abstract   PDF (Cрпски)
Биљана Симеуновић-Патић
 
Vol. XLII, No 3, 2018 DISTRIBUTION OF MEANINGS OF THE QUANTIFIER NEKI 'SOME' IN SERBIAN: CORPUS-BASED ANALYSIS Abstract   PDF (Cрпски)
Мирјана Мирић
 
Vol. XLII, No 4, 2018 DO WE REALLY KNOW WHAT THE ELEMENTARY ASSETS ARE? – THE ANALYSIS OF THE SEMANTIC MEANING OF ТHE TERM “ELEMENTARY ASSETS” IN SERBIAN HIGH SCHOOL TEXTBOOKS AND ACCOUNTING REGULATIONS OF THE REPUBLIC OF SERBIA Abstract   PDF (Cрпски)
Владан Драган Павловић, Горанка Радуле Кнежевић, Срећко П Милачић
 
Vol. XXXIX, No 4, 2015 ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ − ЈЕДНА ПЕСМА, ЈЕДНО ГОРКО РОДОЉУБЉЕ/ JOVAN STERIJA POPOVIĆ - ONE SONG, ONE BITTER PATRIOTISM Abstract   PDF (Cрпски)
Снежана Вукадиновић
 
Vol. XXXIX, No 4, 2015 АКТИВНИ И ПАСИВНИ ОБЛИЦИ РОДИТЕЉСКОГ АНГАЖОВАЊ /ACTIVE AND PASSIVE FORMS OF PARENTAL INVOLVEMENTА У ДЕЧЈЕМ УЧЕЊУ/ Abstract   PDF (Cрпски)
Јасмина Радојловић, Данијела Илић-Стошовић, Нела Ђоновић
 
Vol. XXXIX, No 4, 2015 АМЕРИЧКА ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ СРБИЈИ ЗА ВРЕМЕ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА/U.S. FINANCIAL AID TO SERBIA DURING WORLD WAR I Abstract   PDF (Cрпски)
Милена Коцић, Стефан Стаменковић
 
Vol. XXXIX, No 4, 2015 АНАЛИЗА ЧИНИЛАЦА ИЗВОЗНИХ ПЕРФОРМАНСИ ПРЕДУЗЕЋА ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА/ ANALYSIS OF EXPORT PERFORMANCE FACTORS OF ENTERPRISES FROM THE REPUBLIC OF SERBIA IN THE PROCESS OF EUROPEAN INTEGRATION Abstract   PDF (Cрпски)
Јелена Вапа Танкосић, Светлана Игњатијевић, Јована Гардашевић
 
Vol. XLII, No 3, 2018 АTTITUDES OF YOUNG PEOPLE IN SERBIA ABOUT PROSTITUTION, GENDER EQUALITY AND FEMINISM IN 2016 Abstract   PDF (Cрпски)
Dragica Bogetić, Jelena Mitrović, Sandra Nikolić
 
Vol. XXXIX, No 3, 2015 БИБЛИОТЕКА „ПОГРАНИЧЈЕ“/“POGRANIČJE [BORDERLAND]” LIBRARY Abstract   PDF (Cрпски)
Тања Станишић
 
Vol. XXXIX, No 2, 2015 БИХЕВИОРАЛНА ЕКОНОМИЈА: НОВИ ПРИСТУП ОСМИШЉАВАЊУ ПАТЕРНАЛИСТИЧКЕ УЛОГЕ ДРЖАВЕ У ЕКОНОМИЈИ/BEHAVIORAL ECONOMICS: THE NEW APPROACH TO DESIGNING THE PATERNALISTIC ROLE OF THE STATE IN THE ECONOMY Abstract   PDF (Cрпски)
Драган Петровић
 
Vol. XL, No 2, 2016 БОЦР МОДЕЛ ЗА ПОДРШКУ ОДЛУЧИВАЊУ У УНИВЕРЗИТЕТСКИМ СПИНОФ ПОДУХВАТИМА/BOCR MODEL FOR SUPPORT TO STRATEGIC DECISION IN UNIVERSITY SPIN-OFF ENTERPRISE Abstract   PDF (Cрпски)
Предраг Мимовић, Снежана Марковић, Ана Крстић
 
Vol. XXXIX, No 2, 2015 БРИК И САВРЕМЕНО ДРУШТВО/THE BRICs AND MODERN SOCIETY Abstract   PDF (Cрпски)
Данило Ж. Марковић
 
Vol. XL, No 1, 2016 ВАСПИТАЊЕ ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНУ ТОЛЕРАНЦИЈУ И САРАДЊУ/ROLE OF EDUCATION IN DEVELOPING INTER-ETHNIC TOLERANCE AND COOPERATION Abstract   PDF (Cрпски)
Бранко Јовановић, Саит Качапор
 
Vol. XLI, No 2, 2017 ВИТАЛНОСТ РЕЛИГИЈЕ У (ДЕ)СЕКУЛАРИЗОВАНОМ ДРУШТВУ Abstract   PDF (Cрпски)
Владимир Бакрач
 
Vol. XL, No 2, 2016 ГЕНЕЗА РАДИКАЛНОГ ИСЛАМИЗМА НА БАЛКАНУ/THE GENESIS OF RADICAL ISLAMISM IN THE BALKANS Abstract   PDF (Cрпски)
Стеван Стевчић
 
Vol. XL, No 2, 2016 ДА ЛИ ФРАНКОФОНИЈА ПОДРЖАВА КУЛТУРНУ РАЗНОЛИКОСТ?/DOES FRANCOPHONY SUPPORT CULTURAL DIVERSITY? Abstract   PDF (Cрпски)
Ана Вујовић
 
Vol. XXXIX, No 2, 2015 ДАЉИ ПРОЦЕС ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ЈАВНО ПРИВАТНОГ-ПАРТНЕРСТВА (ЕУ, СРБИЈА И ЗЕМЉЕ ИЗ ОКРУЖЕЊА)/FURTHER PROCESS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IMPLEMENTATION (EU, SERBIA AND NEIGHBORING COUNTRIES) Abstract   PDF (Cрпски)
Мирјана Кнежевић
 
Vol. XL, No 1, 2016 ДИСКРИМИНАЦИЈА У РАДУ ПОЛИЦИЈЕ – ФЕНОМЕНОЛОШКА ДИМЕНЗИЈА/DISCRIMINATION IN POLICING – PHENOMENOLOGICAL DIMENSION Abstract   PDF (Cрпски)
Радомир Зекавица, Зоран Кесић
 
Vol. XXXIX, No 4, 2015 ДИСТРИБУЦИЈА БОГАТСТВА НА ВЕШТАЧКИМ ФИНАНСИЈСКИМ ТРЖИШТИМА СА АДАПТИБИЛНИМ АГЕНТИМА/WEALTH DISTRIBUTION IN AN ARTIFICIAL FINANCIAL MARKET WITH AGENT ADAPTATION Abstract   PDF (Cрпски)
Огњен Радовић, Јовица Станковић, Ивана Марковић
 
Vol. XXXIX, No 1, 2015 ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ И ИНТЕГРАЦИОНИ ПРОЦЕСИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ/STATE SYSTEM OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AND INTEGRATION PROCESSES Abstract   PDF (Cрпски)
Свето Пурић, Милан Благојевић
 
Vol. XXXIX, No 1, 2015 ДРУШТВЕНА (НЕ)ЈЕДНАКОСТ ПОЛОВА У СЛОВЕНАЧКОЈ ПОСТСОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ СВЕСТИ/SOCIAL GENDER INEQUALITY IN SLOVENIAN POSTSOCIALIST CONSCIOUSNESS Abstract   PDF (Cрпски)
Маца Јоган
 
51 - 75 of 351 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>