Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol. XL, No 1, 2016 УТИЦАЈ ДЕПРЕСИЈАЦИЈЕ НАЦИОНАЛНЕ ВАЛУТЕ НА ТРГОВИНСКИ БИЛАНС РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ/THE IMPACT OF NATIONAL CURRENCY DEPRECIATION ON THE TRADE BALANCE OF THE REPUBLIC OF SERBIA Abstract   PDF (Cрпски)
Милош Тодоровић, Милан Марковић
 
Vol. XXXIX, No 3, 2015 УТИЦАЈ КВАЛИТЕТА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА НА ЕФЕКТИВНОСТ КОРИШЋЕЊА ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ЗЕМЉАМА У ТРАНЗИЦИЈИ У ЕРИ ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА/INFLUENCE OF EDUCATION SYSTEM QUALITY ON THE USE OF ICT IN TRANSITION COUNTRIES IN THE AGE OF INFORMATI Abstract   PDF (Cрпски)
Бојан Крстић, Јелена Петровић, Тања Станишић
 
Vol. XXXIX, No 1, 2015 УТИЦАЈ НЕКИХ СОЦИО-ДЕМОГРАФСКИХ ФАКТОРА НА ВЕЗЕ ИЗМЕЂУ МОТОРИЧКИХ И КОГНИТИВНИХ СПОСОБНОСТИ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ/INFLUENCE OF CERTAIN SOCIO-DEMOGRAPHIC FACTORS ON THE RELATIONSHIPS BETWEEN MOTOR AND COGNITIVE ABILITIES OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN Abstract   PDF (Cрпски)
Александар Гаџић, Александар Милојевић, Игор Вучковић
 
Vol. XL, No 2, 2016 УТИЦАЈ ПАПСТВА НА СРБИЈУ И БУГАРСКУ КРАЈЕМ XII И ПОЧЕТКОМ XIII ВЕКА/THE INFLUENCE OF THE PAPACY ON SERBIA AND BULGARIA AT THE END OF 12TH AND BEGINNING OF THE 13TH CENTURY Abstract   PDF (Cрпски)
Владан Станковић
 
Vol. XL, No 1, 2016 УТИЦАЈ СТРЕСА И СТРАТЕГИЈЕ УКЛАЊАЊА ПРОБЛЕМA У ПОНАШАЊУ ОСОБА СА АУТИЗМОМ И ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ ОМЕТЕНОШЋУ/INFLUENCE OF STRESS ON THE BEHAVIORAL PROBLEMS OF PEOPLE WITH AUTISM AND INTELLECTUAL DISABILITY AND THE WAYS OF REMOVAL STRATEGY Abstract   PDF (Cрпски)
Даниела Тамаш
 
Vol. XXXIX, No 2, 2015 УТИЦАЈ СУБЈЕКТИВНИХ ПРЕФЕРЕНЦИЈА НА ПРОЦЕС ОДЛУЧИВАЊА У ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКОМ МОДЕЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ/INFLUENCE OF SUBJECTIVE PREFERENCES ON THE DECISION-MAKING PROCESS IN A MULTI-CRITERIA MODEL OF PUBLIC PROCUREMENT Abstract   PDF (Cрпски)
Жарко Поповић, Јелена Станковић, Ивана Веселиновић
 
Vol. XXXIX, No 2, 2015 ФИДУЦИЈАРНА ТЕОРИЈА КАО ПОКУШАЈ ПОМИРЕЊА КОНЦЕПТА ДРЖАВНОГ СУВЕРЕНИТЕТА И КОНЦЕПТА МЕЂУНАРОДНОГ JUS COGENS-A/A FIDUCIARY THEORY AS AN ATTEMPT TO RECONCILE THE CONCEPT OF STATE SOVEREIGNTY WITH THE CONCEPT OF INTERNATIONAL JUS COGENS Abstract   PDF (Cрпски)
Сенад Ганић
 
Vol. XXXIX, No 1, 2015 ФРАНШИЗИНГ КАО МОДЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ МАЛОПРОДАЈЕ/FRANCHISING AS THE MODEL OF INTERNATIONALISATION OF RETAILING Abstract   PDF (Cрпски)
Светлана Соколов Младеновић, Ђорђе Ћузовић
 
Vol. XL, No 2, 2016 ФУНКЦИЈЕ ЗАЛОЖНОГ ПРАВА/ FUNCTIONS OF THE IN REM SECURITY RIGHTS Abstract   PDF (Cрпски)
Милош Живковић
 
Vol. XXXIX, No 3, 2015 ХРИШЋАНСТВО У 21. ВЕКУ/CHRISTIANITY IN THE 21st CENTURY Abstract   PDF (Cрпски)
Милош Јовановић
 
Vol. XXXIX, No 1, 2015 ЦИНИЗАМ МЕДИЦИНЕ И ЛЕЧЕЊЕ ЛИТЕРАТУРОМ/MEDICAL CYNICISM AND LITERARY CURE Abstract   PDF (Cрпски)
Драган Бошковић
 
Vol. XL, No 2, 2016 ЦРНА ТРАВА И ЦРНОТРАВЦИ У СВЕТЛУ ИСТРАЖИВАЊА ОДРЖИВОСТИ ИДЕНТИТЕТА СРБА И НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У ПОГРАНИЧЈУ ИСТОЧНЕ И ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ/CRNA TRAVA AND ITS RESIDENTS: A STUDY OF THE SUSTAINABILITY OF THE IDENTITY OF SERBS AND ETHNIC MINORITIES IN THE BORDE Abstract   PDF (Cрпски)
Сузана Марковић Крстић
 
Vol. XL, No 1, 2016 ШКОЛСКА КЛИМА, ЊЕН ЗНАЧАЈ ЗА ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА И МОГУЋНОСТИ МЕРЕЊА/SCHOOL CLIMATE, ITS IMPORTANCE FOR STUDENTS' BEHAVIOR AND POSSIBILITIES OF MEASUREMENT Abstract   PDF (Cрпски)
Дејан Ђорђић, Раде Дамјановић
 
Vol. XXXIX, No 2, 2015 EТИКА ВРЛИНЕ И ЊЕН ЗНАЧАЈ У РАЧУНОВОДСТВУ/VIRTUE ETHICS AND ITS IMPORTANCE IN ACCOUNTING Abstract   PDF (Cрпски)
Милован Вуковић, Дејан Ризнић, Данијела Воза
 
Vol. XLI, No 1, 2017 EFFECTS OF MOTIVATIONAL CLIMATE ON THE DEVELOPMENT OF AMOTIVATION FOR SPORT IN YOUNG HANDBALL PLAYERS Abstract   PDF
Jovana Trbojević, Jelica Petrović
 
Vol. XL, No 3, 2016 EMOTIONAL INTELLIGENCE OF EMPLOYEES – ELEMENTS, DEVELOPMENT AND EFFECTS Abstract   PDF (Cрпски)
Marija Radosavljević, Biljana Đorđević
 
Vol. XL, No 2, 2016 EMPIRICAL MEASUREMENT OF THE QUALITY OF TOURIST SERVICES IN THE CASE OF PERCEPTION OF STAFF'S IMPRESSION/EМПИРИЈСКО МЕРЕЊЕ КВАЛИТЕТА ТУРИСТИЧКИХ УСЛУГА У СЛУЧАЈУ ПЕРЦЕПЦИЈЕ УТИСКА ОСОБЉА Abstract   PDF (Cрпски)
Vukan Vujović, Jovan Popesku
 
Vol. XXXIX, No 3, 2015 ESTABLISHMENT AND ORGANISATION OF SERBIAN POLITICAL PARTIES IN THE 19th CENTURY/ОСНИВАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА СРПСКИХ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА У 19. ВЕКУ Abstract   PDF (Cрпски)
Miroslav D. Pešić, Božica B. Mladenović
 
Vol. XL, No 3, 2016 FAMILY SENSE OF COHERENCE AMONG ADOLESCENTS AND PARENTS Abstract   PDF (Cрпски)
Јелена Минић
 
Vol. XLI, No 2, 2017 FERTILITY OF WOMEN OUT-MIGRANTS: DOES REPRODUCTIVE BEHAVIOUR CHANGES WITH EMIGRATION? CASE STUDY - EAST SERBIA Abstract   PDF
Olica Radovanović, Danica Šantić, Dejan Đorđević
 
Vol. XL, No 3, 2016 FINANCING OBSTACLES OF SMALL ENTERPRISES - EMPIRICAL ANALYSIS IN THE REPUBLIC OF SERBIA Abstract   PDF (Cрпски)
Slobodanka Jovin
 
Vol. XLI, No 1, 2017 FROM ECOLOGICAL TO BIOECOLOGICAL THEORY OF HUMAN DEVELOPMENT – MAN AND ENVIRONMENT IN DIALOG Abstract   PDF (Cрпски)
Јована Маројевић
 
Vol. XL, No 4, 2016 FROM GLOBAL BIOETHICS TO NEUROETHICS Abstract   PDF (Cрпски)
Веселин Митровић
 
Vol. XXXIX, No 3, 2015 GIVING A FALSE STATEMENT AS A CRIMINAL OFFENSE/КРИВИЧНО ДЈЕЛО ДАВАЊE ЛАЖНОГ ИСКАЗА Abstract   PDF (Cрпски)
Jovan Blagojević
 
Vol. XLI, No 1, 2017 HUMAN CAPITAL AND ENDOGENOUS REGIONAL DEVELOPMENT Abstract   PDF (Cрпски)
Слободан Цветановић, Војислав Илић, Данијела Деспотовић
 
126 - 150 of 219 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>