TM G. XXVI Br. 1 Str. 11 - 32 Niš januar - mart 2002.
UDK 316.6:241.1
Originalni naučni rad
Pavle Mojzes (Paul Mojzes)
Rouzmont koledž, Rouzmont, SAD (Rosemont, USA)
E-mail: p.mojzes@rosemont.edu
TIPOVI SUSRETA MEĐU RELIGIJAMA
Rezime
Autor nudi sedam različitih načina ili tipova susreta među religijama. Ti susreti su 1. verski ratovi, 2. antagonizmi, 3. ravnodušnost, 4. pregovaranje, 5. dijalog, 6. saradnja, i 7. sinteza ili ujedinjavanje. Nije nužno da se ovi susreti uvek uzajamno isključuju; ponekad nekoliko vrsta susreta se dese u isto vreme. Autor podvlači prioritet dijaloga koji je se pojavio najkasnije. Detaljna analiza dijaloga sledi, uključujući Leonard Svidlerovih ''Deset zapovesti dijaloga'', Mojzesova ''Uputstva za vođenje dijaloga'', i glavne članove ''Deklaracije Ujedinjenih nacija o eliminaciji svih oblika netolerantnosti i diskriminacije bazirane na religiji ili veri''.
Ključne reči: međureligijski susreti, međureligijski dijalog, uputstva za vođenje dijaloga

TYPES OF ENCOUNTER BETWEEN RELIGIONS
Summary
A typology differentiating seven types of encounter between religions is offered by the author. The encounters are 1. war, 2. antagonism, 3. indifference, 4. negotiation, 5. dialogue, 6. cooperation, and 7. synthesis or merger. These encounters are not necessarily mutually exclusive; at times more than one form of encounter takes place. The author points out the primacy of one of the most recent forms of encounter: dialogue. Detailed analysis of dialogue is provided including the "Dialogue Decalogue" by Leonard Swidler, the "Guidelines for Dialogue" by Mojzes, and the major articles of "The United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief."
Key words: interreligious encounters, interreligious dialogue, guidelines for dialogue.