TEME 1/2012
ČASOPIS ZA DRUŠTVENE NAUKE
TM G. XXXVI Br. 1 Str. 1 - 414 Niš januar - mart 2012.
UDK: 1+3  ISSN 0353-7919

SADRŽAJ - CONTENTS

РЕЧ УРЕДНИКА
EDITOR'S LETTER

PDF LATINIČNA VERZIJA

SOCIOLOGIJA I POLITIKOLOGIJA
SOCIOLOGY AND POLITOLOGY
Olivera Pavićević
INDIVIDUA U PERSPEKTIVI GLOBALNE MODERNIZACIJE
THE INDIVIDUAL IN THE PERSPECTIVE OF GLOBAL MODERNIZATION

PDF LATINIČNA VERZIJA
Bojan Todosijević
DIMENZIJE NACIONALIZMA: STRUKTURA NACIONALISTIČKIH STAVOVA U MAĐARSKOJ I SRBIJI
DIMENSIONS OF NATIONALISM: STRUCTURE OF NATIONALIST ATTITUDES IN TWO CITIES IN HUNGARY AND SERBIA

PDF LATINIČNA VERZIJA
Jelica Petrović, Marija Zotović
U TRAGANJU ZA NOVIM VREDNOSTIMA
ADOLESCENTS IN SERBIA: SEARCHING FOR NEW VALUES

PDF LATINIČNA VERZIJA
Lilijana Čičkarić
RODNO SENZITIVNI KONCEPT PREDSTAVNIČKE DEMOKRATIJE
GENDER EQUALITY AS A NECESSARY CONDITION OF REPRESENTATIVE DEMOCRACY

PDF LATINIČNA VERZIJA
Milana Ljubičić
RIZIČNA PONAŠANJA I MLADI
YOUTH RISK BEHAVIOURS – A REVIEW OF DEFINITIONS AND TRENDS

PDF LATINIČNA VERZIJA
Miroljub Jevtić
ALEKSIS TOKVIL KAO PRETEČA POLITIKOLOGIJE RELIGIJE
ALEXIS DE TOCQUEVILLE AS FORERUNNER OF POLITOLOGY OF RELIGION

PDF LATINIČNA VERZIJA
Dragica Lazić
AKTUELNI STANDARD CIVILIZOVANOG PONAŠANJA U SRBIJI
CURRENT STANDARDS OF CIVILISED BEHAVIOUR IN SERBIA

PDF LATINIČNA VERZIJA

EKONOMIJA
ECONOMICS
Branko Mihailović
ANALIZA TRENDOVA RAZVOJA MENADŽMENT KONSALTINGA U EVROPI
DEVELOPMENT OF CONSULTING SERVICES IN EUROPE – AN ANALYSIS

PDF LATINIČNA VERZIJA
Tadija Đukić, Marija Trajčevski
FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE O NOVČANIM TOKOVIMA FABRIKA CEMENTNE INDUSTRIJE U SRBIJI
FINANCIAL REPORTING ON THE CASH FLOW IN THE CEMENT INDUSTRY FACTORIES IN SERBIA

PDF LATINIČNA VERZIJA
Jelena Manić
GRUPNO ODLUČIVANJE, DELIBERACIJA I ETIČKI KODEKSI U SFERI POSLOVANJA
COLLECTIVE DECISION-MAKING, DELIBERATION, AND ETHICAL CODES IN BUSINESS

PDF LATINIČNA VERZIJA
Slobodan Cvetanović, Vlastimir Leković
TEHNOLOŠKA PRELIVANJA PUTEM STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA I ENDOGENI EKONOMSKI RAST
TECHNOLOGICAL SPILLOVER THROUGH FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND ENDOGENOUS ECONOMIC GROWTH

PDF LATINIČNA VERZIJA
Vesna Stojanović Aleksić, Verica Babić, Jelena Erić
CHARISMATIC LEADERSHIP: CONCEPT, SOURCES AND EFFECTS
HARIZMATSKO LIDERSTVO: KONCEPT, IZVORI I EFEKTI

PDF LATINIČNA VERZIJA
Jadranka Đurović Todorović, Mario Veličković
SUISTAINABILITY OF THE MONETARY POLICY STRATEGY OF THE NBS
ODRŽIVOST STRATEGIJE MONETARNE POLITIKE NARODNE BANKE SRBIJE

PDF LATINIČNA VERZIJA
Vesna Janjić, Mirjana Todorović
IZVEŠTAJNI DOMETI OBRAČUNA TROŠKOVA PO AKTIVNOSTIMA U POSLOVNOM ODLUČIVANJU
ACTIVITY-BASED COSTING REPORT IN BUSINESS DECISION MAKING

PDF LATINIČNA VERZIJA

OBRAZOVANJE
EDUCATION
Danijela Vasilijević
INDIVIDUALNO USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA ZAPADNE SRBIJE
TEACHERS' INDIVIDUAL PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN WESTERN SERBIA

PDF LATINIČNA VERZIJA
Dragica Radosav, Vanja Ćatić
PRISTUPAČNOST INTERNETA I OBRAZOVANJE OSOBA SA POREMEĆAJEM VIDA
INTERNET ACCESSIBILITY FOR PERSONS WITH COLOUR PERCEPTION DEFICIENCY DISORDER

PDF LATINIČNA VERZIJA
Beba Rakić, Mira Rakić
STUDIJA SLUČAJA – NASTAVNA METODA ZA TEORIJSKA I PRAKTIČNA ZNANJA U OBLASTI EKONOMSKIH NAUKA
CASE STUDY - TEACHING METHOD FOR THEORETICAL AND PRACTICAL KNOWLEDGE IN THE FIELD OF ECONOMIC SCIENCES

PDF LATINIČNA VERZIJA
Slavoljub Hilčenko
MATEMATIKA + MULTIMEDIJA = ’’BAJPAS’’ OD MANIPULACIJE DO APSTRAKCIJE!
MATHS + MULTIMEDIA = "BYPASS" FROM MANIPULATION TO ABSTRACTION!

PDF LATINIČNA VERZIJA

PANORAMA
PANORAMA
Zoran Simonović
EKONOMSKA REALIZACIJA ZEMLJIŠNE SVOJINE PREMA VIZANTIJSKIM ZAKONIMA VII I VIII VEKA (EKLOGA I ZEMLJORADNIČKI ZAKON)
ECONOMIC IMPLEMENTATION OF FARM LAND PROPERTY ACCORDING TO BYZANTINE LAWS IN VII AND VIII CENTURY (EKLOG AND THE FARMERS' LAW)

PDF LATINIČNA VERZIJA
Biljana Đorđević
NESIGURNOST ZAPOSLENJA – PRIRODA, UZROCI, POSLEDICE
EMPLOYMENT INSECURITY – THE NATURE, CONSEQUENCES AND MANAGEMENT STRATEGIES

PDF LATINIČNA VERZIJA
Zoran Kinđić
ODNOS RELIGIJE I UMETNOSTI
RELATIONSHIP BETWEEN RELIGION AND ART

PDF LATINIČNA VERZIJA
Jelena Jovićević
EVOLUTION OF LANGUAGES IN CYBER CULTURE
EVOLUCIJA JEZIKA U SAJBER KULTURI

PDF LATINIČNA VERZIJA
Aleksandra Ilić
DISCIPLINSKA I MATERIJALNA ODGOVORNOST DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U PRAVNOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE
DISCIPLINARY AND MATERIAL LIABILITY OF CIVIL SERVANTS IN THE LEGAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF SERBIA

PDF LATINIČNA VERZIJA

IN MEMORIAM
Danilo Ž. Marković
Prof. dr PETAR KOZIĆ
Prof. dr PETAR KOZIĆ

PDF LATINIČNA VERZIJA

PRIKAZI I OSVRTI
REVIEWS
Fikret Karčić
DOPRINOS MEĐURELIGIJSKOM RAZUMIJEVANJU
PROMOTING INTER-RELIGIOUS UNDERSTANDING

PDF LATINIČNA VERZIJA
Milica Božić Marojević
KAKO MI SE DOGODIO TOTALNI MUZEJ
HOW I ENCOUNTERED THE TOTAL MUSEUM

PDF LATINIČNA VERZIJA
Aleksandar Birviš
ZBOG NEDOSTATKA POZVANJA I INVALIDNOSTI SPOZNAJE
INSUFFICIENCY OF VOCATION AND INVALIDITY OF KNOWING

PDF LATINIČNA VERZIJA
Ivana Ilić Krstić
PROFESIONALNA ETIKA INŽENJERA
PROFESSIONAL ETHICS IN ENGINEERING

PDF LATINIČNA VERZIJA