TM G. XXIV Br. 1-2 Str. 161 - 175 Niš januar - jun 2000.
UDK 316+21:281.96
Prethodno saopštenje
Dragoljub B. Djordjević
Mašinski fakultet, Niš
SOCIOLOŠKI UVID U KULTURU PRAVOSLAVLJA
(Srpsko pravoslavlje i SPC)
Rezime
Drugo je hiljadugodište na izdisaju, i mi već slavimo nadolazak sledećeg milenijuma. Opraštajući se od prošlog, svodimo bilanse; tek se sa preciznim računom, otvorenih očiju i čistoga srca, može priželjkivati buduće. Stoga će ovde, poštujući taj nauk, sociolog religije rezimi-rati dvadesetogodišnje (1979-1999) bavljenje srpskim pravoslavljem i Srpskom pravoslavnom crkvom. NJegovi su rezultati često osporavani, množini jesu bili od koristi, nekome će tek biti. Nije napustio izučavanje religije i zbog jednih i zbog drugih. Pogotovu, radi trećih se neće nje manuti ni u XXI veku.
Ključne reči: religija, sekularizacija, konfesionalna identifikacija, srpsko pravoslavlje, Srpska pravoslavna crkva.
A SOCIOLOGICAL INSIGHT
INTO THE CULTURE OF ORTHODOXY
(The Serbian Orthodoxy and the Serbian Orthodox Church)
Summary
The second millennium is at its last grasp, and we already celebrate the forthcoming one. Bidding farewell to the passing one, we balance our accounts; we can wish for the future only with a precise balance of accounts, with open eyes and clean heart. Respecting this precept, the author, a sociologist of religion will summarize in this paper his twenty-year long (1979-1999) preoccupation with in the Serbian Orthodoxy and with the Serbian Orthodox Church. His results although often disputed, were useful to many people, and are yet to serve to some of them. He never abandoned the study of religion serving both of them. And particularly for the sake of the third, he will not give it up in the forthcoming 21st century.
Key words: religion, secularization, confessional identification, Serbian Orthodoxy, Serbian Orthodox Church.