TM G. XX Br. 1-2 Str. 193 - 196 Niš januar - jun 1997.
Prikaz dela
Natalija Jovanović
SOCIOLOŠKO PROUČAVANJE OBRAZOVANJA
SOCIOLOGICAL STUDY OF EDUCATION