TM G. XXIII Br. 1-2 Str. 151 - 153 Niš januar - jun 1999.
Prikaz dela

Ljubinko Milosavljević
SUKOB I PROŽIMANJE DVA KULTURNA OBRASCA
CONFLICT AND PERMEATION OF TWO CULTURAL PATTERNS