TEME 2/2012
ČASOPIS ZA DRUŠTVENE NAUKE
TM G. XXXVI Br. 2 Str. 415 - 972 Niš april - jun 2012.
UDK: 1+3  ISSN 0353-7919

SADRŽAJ - CONTENTS

ODRŽIVI RAZVOJ I PRIRODNI RESURSI
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND NATRAL RESOURCES
Ljubinko Pušić
DA LI JE IDEJA O ODRŽIVOM RAZVOJU ODRŽIVA?
IS THE IDEA OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT SUSTAINABLE?

PDF LATINIČNA VERZIJA
Zoran Aranđelović, Marija Petrović Ranđelović, Vladimir Mićić
UTICAJ PRIVATIZACIJE NA ODRŽIVI RAZVOJ SRPSKE PRIVREDE
EFFECTS OF PRIVATISATION ON THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SERBIAN ECONOMY

PDF LATINIČNA VERZIJA
Vesna Janković Milić, Sonja Jovanović, Bojan Krstić
ANALIZA EKOLOŠKE DIMENZIJE ODRŽIVOG RAZVOJA ZEMALJA JUGOISTOČNE EVROPE NA OSNOVU EPI METODOLOGIJE
AN ANALYSIS OF THE ENVIRONMENTAL DIMENSION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SOUTH-EASTERN EUROPEAN COUNTRIES BASED ON EPI METHODOLOGY

PDF LATINIČNA VERZIJA
Svetislav Milenković, Nikola Bošković
RAZVOJNE TENDENCIJE EKOTURIZMA SRBIJE
THE DEVELOPMENT TENDENCIES OF ECO-TOURISM IN SERBIA

PDF LATINIČNA VERZIJA
Darko Nadić
KOMPARATVNA ANALIZA NACIONALNIH STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA REPUBLIKA SRBIJE, CRNE GORE I HRVATSKE
COMPARATIVE ANALYSIS OF NATIONAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGIES IN THE REPUBLICS OF SERBIA, MONTENEGRO, AND CROATIA

PDF LATINIČNA VERZIJA
Mina Petrović
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NA LOKALNOM NIVOU: PERCEPCIJA KLJUČNIH AKTERA
ECOLOGY AT THE LOCAL LEVEL: THE PERCEPTION OF THE KEY SUBJECTS

PDF LATINIČNA VERZIJA
Jovana Čikić
TEORIJA EKOLOŠKE MODERNIZACIJE KAO SOCIOLOŠKI OKVIR ZA PROUČAVANJE SOCIJALNOEKOLOŠKIH PROBLEMA
ECOLOGICAL MODERNIZATION THEORY AS A SOCIOLOGICAL FRAMEWORK FOR ENVIRONMENTAL PROBLEM ANALYSIS

PDF LATINIČNA VERZIJA
Vesna Nikolić, Ljiljana Đurović
CILJEVI I ZADACI EKOLOŠKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA KROZ PRIZMU BLUMOVE OPERACIONALIZACIJE
THE OBJECTIVES AND TASKS OF ENVIRONMENTAL EDUCATION THROUGH THE PRISM OF BLOOM'S OPERATIONALIZATION

PDF LATINIČNA VERZIJA
Slobodan Miladinović
PITANJE EKOLOŠKE ODRŽIVOSTI POPULACIONOG RASTA
ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY OF POPULATION GROWTH

PDF LATINIČNA VERZIJA
Slobodan Milutinović
ODNOS ODRŽIVOSTI I ODRŽIVOG RAZVOJA
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SUSTAINABILITY AND THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT

PDF LATINIČNA VERZIJA
Ružica Petrović
ETIKA PRIRODNE SREDINE NA PRAGU POSTPRIRODNE EPOHE
THE ETHICS OF NATURAL ENVIRONMENT AT THE DAWN OF A POST-NATURAL ERA

PDF LATINIČNA VERZIJA
Dejan Janković
EKOLOŠKE DIMENZIJE RURALNOG RAZVOJA
ECOLOGICAL DIMENSIONS OF RURAL DEVELOPMENT

PDF LATINIČNA VERZIJA
Snežana Radukić
EKONOMSKI ASPEKTI POLITIKE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE U SVETLU PRAVNE REGULATIVE
ECONOMIC ASPECTS OF THE ENVIRONMENTAL POLICY OF THE REPUBLIC OF SERBIA IN THE LIGHT OF ITS LEGISLATION

PDF LATINIČNA VERZIJA
Stojan Kostić, Vesna Rodić
METOD USLOVNOG VREDNOVANJA KAO SREDSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
CONTINGENT VALUATION METHOD AS A MEANS OF ENVIRONMENTAL PROTECTION

PDF LATINIČNA VERZIJA
Vladimir Njegomir, Đorđe Ćosić
EKONOMSKE IMPLIKACIJE KLIMATSKIH PROMENA NA SEKTOR OSIGURANJA I REOSIGURANJA
ECONOMIC IMPLICATIONS OF CLIMATE CHANGES FOR INSURANCE AND REINSURANCE

PDF LATINIČNA VERZIJA
Dragoljub Todić, Duško Dimitrijević
ENERGETSKA BEZBEDNOST U MEĐUNARODNOM PRAVU ŽIVOTNE SREDINE
ENERGY SECURITY IN INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

PDF LATINIČNA VERZIJA
Ana Jovašević
PRAVO NA INFORMISANJE O ŽIVOTNOJ SREDINI -MEĐUNARODNI STANDARDI I PRAVO SRBIJE-
THE RIGHT TO BE INFORMED ABOUT THE ENVIRONMENT – INTERNATIONAL STANDARDS AND SERBIAN LAWS

PDF LATINIČNA VERZIJA
Jelica Tošić
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ECOLOGICAL RESOURCES – THE MEANING OF THE ADJECTIVES
ODRŽIVI RAZVOJ I EKOLOŠKI RESURSI – ZNAČENJE PRIDEVA

PDF LATINIČNA VERZIJA
Eva Hrabovski Tomić, Snežana Milićević
SRAZVOJ TURIZMA VRNJAČKE BANJE NA PRINCIPIMA ODRŽIVOG RAZVOJA
SUSTAINABLE DEVELOPMENT PRINCIPLES IN THE DEVELOPMENT OF THE VRNJAČKA BANJA TOURISM

PDF LATINIČNA VERZIJA
Jelena Petrović, Marija Bratić, Jelena Živković
ODRŽIVI TURIZAM NA PROSTORU STARE PLANINE
SUSTAINABLE TOURISM IN THE STARA PLANINA MOUNTAIN AREA

PDF LATINIČNA VERZIJA

PANORAMA
PANORAMA
Dragan Nikolić
KRIVIČNOPRAVNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE U UGOVORU RUSIJE I VIZANTIJE IZ 911. GODINE
LEGAL PROTECTION OF PEOPLE AND PROPERTY IN THE 911 CONTRACT BETWEEN RUSSIA AND BYZANTIUM

PDF LATINIČNA VERZIJA
Slavica P. Petrović
PLURALISM IN STRUCTURING THE MANAGEMENT PROBLEM SITUATIONS
PLURALIZAM U STRUKTURIRANJU UPRAVLJAČKIH PROBLEMSKIH SITUACIJA

PDF LATINIČNA VERZIJA
Predrag Mimović, Milan Kocić, Marina Milanović
A'WOT MODEL IZBORA OPTIMALNE STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA OPŠTINE VRNJAČKA BANJA
A'WOT MODEL IN SELECTING THE OPTIMAL TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY IN VRNJACKA BANJA

PDF LATINIČNA VERZIJA
Bojan Milošević
GLOBALNI MARKETING U SPORTU I STVARNOST U SRPSKOM DRUŠTVU
GLOBAL MARKETING IN SPORTS AND THE REALITY OF SERBIAN SOCIETY

PDF LATINIČNA VERZIJA
Jasmina Petrović
PREGLED ODNOSA DRUŠTVA PREMA OSOBAMA SA INVALIDITETOM KROZ ISTORIJU
A CONTRIBUTION TO THE INTERPRETATION OF SOCIAL ATTITUDE TOWARDS PERSONS WITH DISABILITIES THROUGH HISTORY

PDF LATINIČNA VERZIJA
Zoran M. Jovanović
DA NAM BUDU JASNIJA PITANJA NAŠE VERE I STRUKE ILI O JEZIČKIM NEDOUMICAMA I NJIHOVOJ (ZLO)UPOTREBI
"TO CLARIFY THE ISSUES OF OUR RELIGION" AND PROFESSION: ON LINGUISTIC DILEMMAS AND THEIR (MIS)USE

PDF LATINIČNA VERZIJA
Mirjana Knežević, Zoran Jovanović, Bojan Urdarević
USPOSTAVLJANJE JAVNO - PRIVATNOG PARTNERSTVA U JAVNIM PREDUZEĆIMA
ESTABLISHING PUBLIC - PRIVATE PARTNERSHIPS IN PUBLICLY-OWNED COMPANIES

PDF LATINIČNA VERZIJA
Zoran Miladinović, Siniša Varga
PRAVA AUTORA I SUBJEKATA SRODNIH PRAVA NA POSEBNU NAKNADU
THE RIGHTS OF AUTHORS AND RELATED-RIGHTS SUBJECTS TO A SPECIAL COMPENSATION

PDF LATINIČNA VERZIJA
Boban Arsenijević
PORUKA SVETU: KAKO SVOM ISTRAŽIVANJU OBEZBEDITI DOBRO PREDSTAVLJANJE ZAJEDNICI
MESSAGE TO THE WORLD: HOW TO GET YOUR RESEARCH PRESENTED TO THE SCIENTIFIC COMMUNITY

PDF LATINIČNA VERZIJA

PRIKAZI I OSVRTI
REVIEWS
Njegoš Dragović
OČUVANJE ŽIVOTNE SREDINE I RAZVOJ
ECOLOGY AND DEVELOPMENT

PDF LATINIČNA VERZIJA
Stanoje Ivanović
KRITIKA PODANIČKOG DUHA
A CRITICISM OF THE SLAVISH SPIRIT

PDF LATINIČNA VERZIJA
Jadranka Brnčić
ULOGA RELIGIJE U REKONFIGURACIJI IDENTITETA ZAVISNIKA
THE ROLE OF RELIGION IN ADDICTS' IDENTITY RECONFIGURATION

PDF LATINIČNA VERZIJA
Jelena Basta
ENGLESKI JEZIK STRUKE – GLOBALNE TEME, SPECIFIČNI CILJEVI
ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES: GLOBAL TOPICS, SPECIFIC AIMS

PDF LATINIČNA VERZIJA
Milena Žikić
OD POJAVE PRVIH ČASOPISA, PA SVE DO DANAS
FROM FIRST JOURNALS TO OUR DAYS

PDF LATINIČNA VERZIJA