TM G. XXIV Br. 3-4 Str. 281 - 294 Niš jul - decembar 2000.
UDK 241.1/.12+284+291.11
Pregledni članak

Marijana Filipović
Niš
E-mail: marijanaf@bankerinter.net
ZBOG ČEGA LJUDI PRISTUPAJU NOVIM RELIGIJSKIM POKRETIMA?
Rezime
Rad obrađuje problem pristupanja novim religijskim pokretima. Kako kažu podaci dobijeni u istraživanjima ovih pokreta u Sjedinjenim Američkim Državama, oni su postali jako privlačni kako ljudima koji su nekada pripadali velikim svetskim religijama tako i onima koji nisu bili konfesionalno opredeljeni. Na ovakvo stanje stvari reagovale su ne samo skoro sve religijske grupe vec i šira javnost, a uzrok se traži u različitim stvarima. Sa tačke gledišta koju zastupamo u radu, novi religijski pokreti su uspešni u pridobijanju članova zbog svog otvorenog stava prema potencijalnim članovima kao i zbog pozitivne orijentacije prema modernim dostignućima. Štaviše, novi religijski pokreti posebno neguju "lični kontakt" kao jedan od uspešnih načina za proširenje svog članstva. Ove pretpostavke smo proverili kroz uporednu analizu dve internet prezentacije. Zvaničan sajt Sajentološke crkve je uzet kao predstavnik novih religijskih pokreta, dok je sajt "Katolik na mreži" predstavljao Rimokatoličku crkvu, tj. univerzalne crkve.
Ključne peči:  novi religijski pokreti, pristupanje pokretu, samopredstavljanje, internet, sajentologija, Rimokatolička crkva, otvorenost, "lični kontakt", modernost.

WHY PEOPLE JOIN NEW RELIGIOUS MOVEMENTS?
Summary
This paper deals with the problem of joining new religious movements. According to the data obtained from research projects conducted in the United States of America, new religious movements became very attractive not only to people who used to belong to so-called universal religions, but also to those who were not confessionally determined. Such a situation provoked reaction not only from almost all religious groups, but also from the public. The cause is being searched in different things. From the point of view of this paper, new religious movements are successful in recruiting new members because of their open attitude towards potential members as well as because of their positive orientation towards achievements of the modern times. Moreover, new religious movements especially nourish “individual approach” as one of the most successful ways for expansion. These assumptions were put on check through the comparative analysis of two Internet presentations: the official site of Church of Scientology and the site called "Catholic on line", one of the official sites of the Catholic Church.
Key words: new religious movements, joining the movement, self-presentation, Internet, Scientology, Catholic Church, candor, "individual approach", modern.