TEME 4/2002
ČASOPIS ZA DRUŠTVENE NAUKE
TM G. XXVI Br. 4 Str. 483 - 648 Niš oktobar - decembar 2002.
UDK: 1+3 YU ISSN 0351-1685

SADRŽAJ - CONTENTS

Dragan Petrović
REČ PRIREDJIVAČA
EDITOR'S COMMENT

INSTITUCIJE -TROŠKOVI REFORMI - RAZVOJNA STRATEGIJA
INSTITUTIONS - COSTS OF REFORMS - DEVELOPMENT STRATEGY
Anton N. Oleinik
THE COSTS AND PROSPECTS OF REFORMS IN RUSSIA: AN INSTITUTIONAL APPROACH
TROŠKOVI I PERSPEKTIVE REFORMI U RUSIJI: INSTITUCIONALNI PRISTUP
Nataša Golubović
POLITIKA TRANZICIJE I RAZVOJNA STRATEGIJA
- KOJE POUKE SRBIJA MOŽE DA IZVUČE IZ ISKUSTVA OSTALIH TRANZICIONIH PRIVREDA -
TRANSITION POLICY AND DEVELOPMENT STRATEGY
- WHAT LESSONS SERBIA CAN LEARN FROM THE EXPERIENCE OF OTHER TRANSITION ECONOMIES -
Dragan Petrović
ETIKA TRŽIŠNOG/NETRŽIŠNOG PONAŠANJA U SRBIJI
THE ETHICS OF MARKET / NON-MARKET BEHAVIOR
Zoran Stefanović
GLOBALIZACIJA: IMPLIKACIJE NA EKONOMSKU TEORIJU I TRANZICIJU PRIVREDE SRBIJE
GLOBALIZATION: IMPLICATIONS FOR ECONOMIC THEORY AND FOR THE TRANSITION OF SERBIAN ECONOMY
Đorđe Mitrović
EVOLUCIJA TEORIJSKIH SHVATANJA O POJMU GLOBALIZACIJE
THE EVOLUTION OF THEORETICAL CONCEPTS OF THE GLOBALIZATION IDEA
Dragoljub B. Đorđević, Jovan Živković, Dragan Todorović
UNEMPLOYED ROMAS (POLL RESEARCH)
ROMI BEZRABOTNICI (ANKETNO ISTRAŽIVANJE)
Ljubiša Mitrović
ODNOSI RADA I KAPITALA I ULOGA SINDIKATA U POSTSOCIJALISTIČKIM DRUŠTVIMA U TRANZICIJI
RELATIONS OF WORK AND CAPITAL AND THE ROLE OF SINDICATES IN POST-SOCIALIST SOCIETIES IN TRANSITION
Simeon Momčev, Dobrina Kenanska
S??NOST NA OFŠORNI? BIZNES
SUŠTINA OF ŠOR BIZNISA
Igor Mladenović
FINANSIJSKA TRŽIŠTA U ENDOGENIM MODELIMA PRIVREDNOG RASTA
FINANCIAL MARKETS IN ENDOGENOUS GROWTH MODELS

OCENE I PRIKAZI
EVALUATIONS AND SURVEYS
Snežana Vasić
PRECIZNI MEHANIZAM FUNKCIONISANJA CENA
PRECISE MECHANISM OF PRICING
Igor Mladenović
REŠAVANJE ŽIVOTNO VAŽNOG PITANJA
SOLVING OF A LIFE IMPORTANT ISSUE