Author Details

Slavić, Agneš, Univerzitet u Novom Sadu Ekonomski fakultet u Subotici, Serbia