HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

Sandra Milanović

DOI Number
10.22190/TEME1701297M
First page
297
Last page
299

Abstract


Biljana Đorđević & Ivan Marković (2016). Upravljanje ljudskim resursima u uslovima globalizacije, Niš: Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu; p. 277 [Human Resource Management in the Conditions of Globalization]

Full Text:

PDF

References


Biljana Đorđević & Ivan Marković (2016). Upravljanje ljudskim resursima u uslovima globalizacije, Niš: Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu; p. 277 Human Resource Management in the Conditions of Globalization


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804