Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol. XL, No 3, 2016 ABOUT THE NECESSITY OF AN ACADEMIC LANGUAGE DICTIONARY OF SERBIAN FOR GENERAL AND HIGHER EDUCATION PURPOSES Abstract   PDF (Serbian)
Olivera M. Durbaba, Julijana J. Vučo
 
Vol. XXXIX, No 2, 2015 AУTOНOМИЈА ИЛИ ХЕТЕРОНОМИЈА ПОЉА КЊИЖЕВНОГ ПРЕВОДИЛАШТВА У ЈУГОСЛАВИЈИ (1945−1965)? СЛУЧАЈ ФРАНЦУСКИХ РАТНИХ РОМАНА/AUTONOMIE OU HÉTÉRONOMIE DU CHAMP DE LA TRADUCTION LITTÉRAIRE EN YOUGOSLAVIE (1945-1965)? LE CAS DES ROMANS FRANÇAIS SUR LA GUERRE Abstract   PDF (Serbian)
Тамара Валчић Булић
 
Vol. XL, No 4, 2016 AN ANALYSIS OF CONSUMPTION TAXES REGRESSIVE EFFECTS Abstract   PDF
Marina Đorđević, Dušan Perović
 
Vol. XL, No 2, 2016 ANALYSIS OF THE CHILDREN'S MOTIVATION FOR THE INTERNET USE AND THEIR ACTIVITIES IN THE ONLINE ENVIRONMENT/АНАЛИЗА ДЕЧИЈИХ МОТИВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ИНТЕРНЕТА И ЊИХОВИХ АКТИВНОСТИ У ОНЛАЈН ОКРУЖЕЊУ Abstract   PDF (Serbian)
Јелена Филиповић
 
Vol. XXXIX, No 2, 2015 ANGLO-SAXON HISTORIOGRAPHY ABOUT THE RESPONSIBILITY FOR THE GREAT WAR/АНГЛОСАКСОНСКА ИСТОРИОГРАФИЈА О ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПРВИ СВЕТСКИ РАТ Abstract   PDF (Serbian)
Александар Растовић
 
Vol. XL, No 1, 2016 COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF CHANGES IN THE SYSTEM OF STATE AID IN SERBIA AND THE WESTERN BALKAN COUNTRIES - IMPACT ON THE EFFICIENCY OF THE EUROPEAN INTEGRATION PROCESS Abstract   PDF (Serbian)
Tamara Milenković Kerković, Бобан Стојановић, Тања Станишић
 
Vol. XL, No 3, 2016 CORPORATE GOVERNANCE CODES: LEANING TOWARD LEGAL REGULATION Abstract   PDF (Serbian)
Вук Радовић
 
Vol. XXXIX, No 4, 2015 DATIO КАО ПРЕТПОСТАВКА ПРИМЕНЕ КОНДИКЦИЈЕ У РИМСКОМ ПРАВУ/DATIO AS AN ASSUMPTION OF CONDICTION APPLICATION IN ROMAN LAW Abstract   PDF (Serbian)
Валентина Цветковић Ђорђевић
 
Vol. XL, No 2, 2016 DETERMINANTS OF THE COST OF DEBT IN THE REPUBLIC OF SERBIA/ДЕТЕРМИНАНТЕ ЦЕНЕ ДУГА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ Abstract   PDF (Serbian)
Немања Станишић, Никола Стефановић, Тијана Радојевић
 
Vol. XXXIX, No 4, 2015 ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ − ЈЕДНА ПЕСМА, ЈЕДНО ГОРКО РОДОЉУБЉЕ/ JOVAN STERIJA POPOVIĆ - ONE SONG, ONE BITTER PATRIOTISM Abstract   PDF (Serbian)
Снежана Вукадиновић
 
Vol. XXXIX, No 3, 2015 АГРЕСИВНОСТ, ДЕПРЕСИВНОСТ И АКАДЕМСКО ПОСТИГНУЋЕ СТУДЕНАТА/AGGRESSIVENESS, DEPRESSION AND ACADEMIC ACHIEVEMENT OF STUDENTS Abstract   PDF (Serbian)
Душан Ранђеловић, Милица Митровић, Мирослав Крстић
 
Vol. XXXIX, No 4, 2015 АКТИВНИ И ПАСИВНИ ОБЛИЦИ РОДИТЕЉСКОГ АНГАЖОВАЊ /ACTIVE AND PASSIVE FORMS OF PARENTAL INVOLVEMENTА У ДЕЧЈЕМ УЧЕЊУ/ Abstract   PDF (Serbian)
Јасмина Радојловић, Данијела Илић-Стошовић, Нела Ђоновић
 
Vol. XXXIX, No 4, 2015 АМЕРИЧКА ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ СРБИЈИ ЗА ВРЕМЕ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА/U.S. FINANCIAL AID TO SERBIA DURING WORLD WAR I Abstract   PDF (Serbian)
Милена Коцић, Стефан Стаменковић
 
Vol. XL, No 1, 2016 АНАЛИЗА МОТИВА ПРЕДУЗЕТНИЦА ЗА ОТПОЧИЊАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ АКТИВНОСТИ Abstract   PDF (Serbian)
Данијела Стошић, Сузана Стефановић, Биљана Предић
 
Vol. XXXIX, No 3, 2015 АНАЛИЗА ПОСЛОВНИХ ПЕРФОРМАНСИ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ПРЕМА КРИТЕРИЈУМИМА EFQM МОДЕЛА/ANALYSIS OF BUSINESS PERFORMANCE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE REPUBLIC OF SERBIA ACCORDING TO THE CRITERIA OF THE EFQM MODEL Abstract   PDF (Serbian)
Марија Радосављевић, Горица Бошковић, Един Калач
 
Vol. XXXIX, No 4, 2015 АНАЛИЗА ЧИНИЛАЦА ИЗВОЗНИХ ПЕРФОРМАНСИ ПРЕДУЗЕЋА ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА/ ANALYSIS OF EXPORT PERFORMANCE FACTORS OF ENTERPRISES FROM THE REPUBLIC OF SERBIA IN THE PROCESS OF EUROPEAN INTEGRATION Abstract   PDF (Serbian)
Јелена Вапа Танкосић, Светлана Игњатијевић, Јована Гардашевић
 
Vol. XL, No 1, 2016 Анализа демографских, социо-економских карактеристика и мотива посетилаца туристичке манифестације NISVILLE JAZZ FESTIVAL- прилог истраживању туристичког тржишта Abstract   PDF (Serbian)
Вукашин Шушић, Марија Братић, Милан Миловановић
 
Vol. XXXIX, No 3, 2015 БИБЛИОТЕКА „ПОГРАНИЧЈЕ“/“POGRANIČJE [BORDERLAND]” LIBRARY Abstract   PDF (Serbian)
Тања Станишић
 
Vol. XXXIX, No 2, 2015 БИХЕВИОРАЛНА ЕКОНОМИЈА: НОВИ ПРИСТУП ОСМИШЉАВАЊУ ПАТЕРНАЛИСТИЧКЕ УЛОГЕ ДРЖАВЕ У ЕКОНОМИЈИ/BEHAVIORAL ECONOMICS: THE NEW APPROACH TO DESIGNING THE PATERNALISTIC ROLE OF THE STATE IN THE ECONOMY Abstract   PDF (Serbian)
Драган Петровић
 
Vol. XL, No 2, 2016 БОЦР МОДЕЛ ЗА ПОДРШКУ ОДЛУЧИВАЊУ У УНИВЕРЗИТЕТСКИМ СПИНОФ ПОДУХВАТИМАBOCR MODEL FOR SUPPORT TO STRATEGIC DECISION IN UNIVERSITY SPIN-OFF ENTERPRISE/ Abstract   PDF (Serbian)
Предраг Мимовић, Снежана Марковић, Ана Крстић
 
Vol. XXXIX, No 2, 2015 БРИК И САВРЕМЕНО ДРУШТВО/THE BRICs AND MODERN SOCIETY Abstract   PDF (Serbian)
Данило Ж. Марковић
 
Vol. XL, No 2, 2016 ГЕНЕЗА РАДИКАЛНОГ ИСЛАМИЗМА НА БАЛКАНУ/THE GENESIS OF RADICAL ISLAMISM IN THE BALKANS Abstract   PDF (Serbian)
Стеван Стевчић
 
Vol. XXXIX, No 3, 2015 ГУБИТАК НИША 1689. И ОСМАНСКА ДИПЛОМАТИЈА/THE LOSS OF NIŠ IN 1689 AND OTTOMAN DIPLОMACY Abstract   PDF (Serbian)
Марија Коцић, Харис Дајч
 
Vol. XL, No 2, 2016 ДА ЛИ ФРАНКОФОНИЈА ПОДРЖАВА КУЛТУРНУ РАЗНОЛИКОСТ?/DOES FRANCOPHONY SUPPORT CULTURAL DIVERSITY? Abstract   PDF (Serbian)
Ана Вујовић
 
Vol. XXXIX, No 2, 2015 ДАЉИ ПРОЦЕС ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ЈАВНО ПРИВАТНОГ-ПАРТНЕРСТВА (ЕУ, СРБИЈА И ЗЕМЉЕ ИЗ ОКРУЖЕЊА)/FURTHER PROCESS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IMPLEMENTATION (EU, SERBIA AND NEIGHBORING COUNTRIES) Abstract   PDF (Serbian)
Мирјана Кнежевић
 
1 - 25 of 184 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>