Author Details

Станковић, Јелена

  • Vol. XXXIX, No 2, 2015 - Članci
    УТИЦАЈ СУБЈЕКТИВНИХ ПРЕФЕРЕНЦИЈА НА ПРОЦЕС ОДЛУЧИВАЊА У ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКОМ МОДЕЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ/INFLUENCE OF SUBJECTIVE PREFERENCES ON THE DECISION-MAKING PROCESS IN A MULTI-CRITERIA MODEL OF PUBLIC PROCUREMENT
    Abstract  PDF (Cрпски)