Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol. XL, No 1, 2016 ДИСКРИМИНАЦИЈА У РАДУ ПОЛИЦИЈЕ – ФЕНОМЕНОЛОШКА ДИМЕНЗИЈА/DISCRIMINATION IN POLICING – PHENOMENOLOGICAL DIMENSION Abstract   PDF (Cрпски)
Радомир Зекавица, Зоран Кесић
 
Vol. XXXIX, No 4, 2015 ДИСТРИБУЦИЈА БОГАТСТВА НА ВЕШТАЧКИМ ФИНАНСИЈСКИМ ТРЖИШТИМА СА АДАПТИБИЛНИМ АГЕНТИМА/WEALTH DISTRIBUTION IN AN ARTIFICIAL FINANCIAL MARKET WITH AGENT ADAPTATION Abstract   PDF (Cрпски)
Огњен Радовић, Јовица Станковић, Ивана Марковић
 
Vol. XXXIX, No 1, 2015 ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ И ИНТЕГРАЦИОНИ ПРОЦЕСИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ/STATE SYSTEM OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AND INTEGRATION PROCESSES Abstract   PDF (Cрпски)
Свето Пурић, Милан Благојевић
 
Vol. XXXIX, No 1, 2015 ДРУШТВЕНА (НЕ)ЈЕДНАКОСТ ПОЛОВА У СЛОВЕНАЧКОЈ ПОСТСОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ СВЕСТИ/SOCIAL GENDER INEQUALITY IN SLOVENIAN POSTSOCIALIST CONSCIOUSNESS Abstract   PDF (Cрпски)
Маца Јоган
 
Vol. XXXIX, No 4, 2015 ЕВОЛУЦИОНО-НЕУРОРАЗВОЈНЕ ОСНОВЕ РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА МЛАДИХ: СОЦИЈАЛНОПЕДАГОШКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ/EVOLUTIONARY-NEURODEVELOPMENTAL BASES OF RISK BEHAVIOUR AMONG YOUTH: SOCIAL-PEDAGOGICAL IMPLICATIONS Abstract   PDF (Cрпски)
Стефан Нинковић, Тихомир Тихомир Лазаревић
 
Vol. XXXIX, No 2, 2015 ЕВРОПСКИ ПАТЕНТ СА УНИТАРНИМ ДЕЈСТВОМ – ДА ЛИ ЈЕ ЦИЉ ОСТВАРЉИВ?/EUROPEAN PATENT WITH UNITARY EFFECT – IS THE GOAL FEASIBLE? Abstract   PDF (Cрпски)
Сања Радовановић, Атила Дудаш
 
Vol. XL, No 1, 2016 ЕМОЦИОНАЛНА КЛИМА У БРАКОВИМА У СРБИЈИ – РАЗВОЈНА ПЕРСПЕКТИВА/EMOTIONAL CLIMATE IN SERBIAN MARRIAGES- DEVELOPMENTAL PERSPECTIVE Abstract   PDF (Cрпски)
Ивана Михић, Јована Јестровић
 
Vol. XL, No 2, 2016 ЗАКОНОДАВНА ТУМАЧЕЊА ОДРЕДАБА СРПСКОГ ГРАЂАНСКОГ ЗАКОНИКА О ПОРОДИЧНОЈ ЗАДРУЗИ/LEGISLATIVE INTERPRETATIONS OF THE PROVISIONS OF SERBIAN CIVIL CODE ON FAMILY COMMUNITY Abstract   PDF (Cрпски)
Марко Ђурђевић
 
Vol. XXXIX, No 2, 2015 ЗНАЧАЈНА СТУДИЈА О ПОПУЛАРНОЈ „ФОЛК“ МУЗИЦИ/AN IMPORTANT STUDY OF POPULAR “FOLK” MUSIC Abstract   PDF (Cрпски)
Љубица Радовић
 
Vol. XL, No 2, 2016 ЗНАЧАЈНО ЛЕКСИКОГРАФСКО ДЕЛО Abstract   PDF (Cрпски)
Саноје Ивановић
 
Vol. XL, No 2, 2016 ИЗБОР УЏБЕНИЧКОГ КОМПЛЕТА МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У СВЕТЛУ ВОКАЛНОГ РАЗВОЈА УЧЕНИКА/SELECTION OF A SET OF MUSIC TEXTBOOKS VIEWED IN THE LIGHT OF STUDENTS’ VOCAL DEVELOPMENT Abstract   PDF (Cрпски)
Александра Стошић
 
Vol. XL, No 2, 2016 ИЗВEШTAВAЊE O ДРУШTВEНO OДГOВOРНOM ПOСЛOВAЊУ – ИНTEГРИСAНO ИЗВEШTAВAЊE И ГЛOБAЛНA ИНИЦИJATИВA ЗA ИЗВEШTAВAЊEM O OДРЖИВOСTИ/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORTING – INTEGRATED REPORTING AND GLOBAL INITIATIVE FOR SUSTAINABILITY REPORTING Abstract   PDF (Cрпски)
Милош Павловић, Тадија Ђукић, Оливера Ђурић
 
Vol. XXXIX, No 4, 2015 ИЗГРАЂЕНОСТ ТРОШКОВНО-СЕНЗИТИВНЕ КУЛТУРЕ У ПРЕДУЗЕЋИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ/ THE DEGREE OF DEVELOPMENT OF COST-SENSITIVE CULTURE IN ENTERPRISES IN THE REPUBLIC OF SERBIA Abstract   PDF (Cрпски)
Надица Фигар, Раденко Милојевић, Горан Миловановић
 
Vol. XXXIX, No 1, 2015 ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ: ОД ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ ДО ПРАКТИЧНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ/INCLUSIVE EDUCATION: FROM LEGISLATION TO IMPLEMENTATION Abstract   PDF (Cрпски)
Миља Вујачић, Емилија Лазаревић, Рајка Ђевић
 
Vol. XL, No 1, 2016 ИНФОРМИСАНОСТ О НАУЧНИМ ДОСТИГНУЋИМА И БУЂЕЊЕ И ИСТРАЈАВАЊЕ О НАУЧНОЈ РАДОЗНАЛОСТИ Abstract   PDF (Cрпски)
Милош Д. Лутовац
 
Vol. XL, No 1, 2016 ИСПИТИВАЊЕ СТАВОВА СТУДЕНАТА О РАДУ У ГРУПИ ПРИЛИКОМ УЧЕЊА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА/EXAMINING STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS GROUP WORK WHEN LEARNING ENGLISH Abstract   PDF (Cрпски)
Ивана Нешић, Кимета Хамидовић
 
Vol. XXXIX, No 4, 2015 ИСТОРИЈA ПООШТРАВАЊА ЗАКОНСКЕ ФОРМЕ УГОВОРА О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У СРПСКОМ ПРАВУ/ THE PROCESS OF TIGHTENING THE RULES ON FORM OF CONTRACTS FOR CONVEYANCE OF REAL ESTATE IN SERBIAN LAW Abstract   PDF (Cрпски)
Марија Караникић Мирић
 
Vol. XXXIX, No 4, 2015 ИСТОРИЈСКИ ОБРИСИ ЕУГЕНИКЕ И ЊЕНИ УТИЦАЈИ НА ОБРАЗОВАЊЕ/ HISTORICAL OUTLINES OF EUGENICS AND ITS INFLUENCES ON EDUCATION Abstract   PDF (Cрпски)
Александра Анђелковић, Душан Спасић
 
Vol. XL, No 1, 2016 КЈЕРКЕГОР О ЖЕНИ И ЕМАНЦИПАЦИЈИ/KIERKEGAARD ON WOMEN AND EMANCIPATION Abstract   PDF (Cрпски)
Бојан Благојевић
 
Vol. XXXIX, No 4, 2015 КЛИЈЕНТЕЛИСТИЧКИ ОДНОСИ И МЕДИЈИ У ТРАНЗИЦИОНОЈ СРБИЈИ/CLIENTELISTIC RELATIONS AND THE MEDIA IN TRANSITIONAL SERBIA Abstract   PDF (Cрпски)
Анка Михајлов Прокоповић, Татјана Вулић
 
Vol. XXXIX, No 1, 2015 КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА УЗРОКА И ПОСЛЕДИЦА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ БАНКАРСКИХ КРИЗА/COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CAUSES AND CONSEQUENCES OF REPRESENTATIVE BANKING CRISES Abstract   PDF (Cрпски)
Виолета Тодоровић, Емилија Вуксановић, Милена Јакшић
 
Vol. XXXIX, No 4, 2015 КОМУНИКАЦИЈА ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ-МОГУЋНОСТИ И ОГРАНИЧЕЊА У ОБРАЗОВАЊУ/ COMMUNICATION OF THE DEAF AND HARD OF HEARING – THE POSSIBILITIES AND LIMITATIONS IN EDUCATION Abstract   PDF (Cрпски)
Љубица Исаковић, Тамара Ковачевић
 
Vol. XXXIX, No 2, 2015 КОНФИСКАЦИЈА ИМОВИНЕ У САВРЕМЕНОМ КРИВИЧНОМ ПРАВУ/THE CONFISCATION OF PROPERTY IN MODERN CRIMINAL LAW Abstract   PDF (Cрпски)
Драган Јовашевић
 
Vol. XXXIX, No 4, 2015 КОРЕЛАЦИЈА УПОТРЕБЉЕНЕ МУНИЦИЈЕ СА ОСИРОМАШЕНИМ УРАНИЈУМОМ ИЕТНИЧКЕ СТРУКТУРЕ СТАНОВНИШТВА САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ ТОКОМ АГРЕСИЈЕ НАТО 1999.ГОДИНЕ/CORRELATION BETWEEN THE USE OF DEPLETED URANIUM AMMUNITION AND THE ETHNIC STRUCTURE OF THE POPULATIO Abstract   PDF (Cрпски)
Обрад Стевановић, Слободан Миладиновић, Далибор Кекић
 
Vol. XXXIX, No 3, 2015 КОРИШЋЕЊЕ ИНТЕРНЕТА КРОЗ ПРИЗМУ РОДНИХ РАЗЛИКА СТУДЕНТСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ НА БАЛКАНУ/ THE USE OF THE INTERNET THROUGH THE PRISM OF GENDER DIFFERENCES AMONG UNIVERSITY STUDENTS IN THE BALKANS Abstract   PDF (Cрпски)
Драгана Павловић, Драгана Стјепановић Захаријевски
 
151 - 175 of 667 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>