TEME 1/2010
ČASOPIS ZA DRUŠTVENE NAUKE
TM G. XXXIV Br. 1 Str. 1 - 411 Niš januar - mart 2010.
UDK: 1+3  ISSN 0353-7919

SADRŽAJ - CONTENTS


SOCIOLOGIJA PRAVOSLAVLJA
SOCIOLOGY OF EASTERN CHRISTIANITY
Dragoljub B. Đorđević, Miloš Jovanović
SOCIOLOGIJA PRAVOSLAVLJA?
THE SOCIOLOGY OF ORTHODOXY?

Andreas Buss
SOCIOLOGY OF THE EASTERN ORTHODOX TRADITION
SOCIOLOGIJA PRAVOSLAVNE TRADICIJE

Vladan Stanković
PROBLEMI ZASNIVANJA SOCIOLOGIJE PRAVOSLAVLJA
THE PROBLEMS OF ESTABLISHING A SOCIOLOGY OF ORTHODOXY

Larisa S. Astahova
PRAVOSLAVNAЯ SOCIOLOGIЯ ILI SOCIOLOGIЯ PRAVOSLAVIЯ: O VOZMOŽNOSTЯH KONFESSIONALЬNOЙ SOCIOLOGII
PRAVOSLAVNA SOCIOLOGIJA ILI SOCIOLOGIJA PRAVOSLAVLJA: O MOGUĆNOSTIMA KONFESIONALNE SOCIOLOGIJE

Julija Sinelina
DINAMIKA RELIGIOZNOSTI GRAĐANA RUSIJE OD 1989. do 2006. GODINE
RELIGIOUS DYNAMICS AMONG THE CITIZENS OF RUSSIA FROM 1989 TO 2006

Tomas Bremer
RELIGIOZNOST U DANAŠNJOJ RUSIJI: POVODOM JEDNOG NOVIJEG SOCIOLOŠKOG ISTRAŽIVANJA
RELIGIOSITÄT IM HEUTIGEN RUSSLAND. ZU EINER NEUEREN SOZIOLOGISCHEN UNTERSUCHUNG

Larissa Titarenko
RELIGION IN BELARUS
RELIGIJA U BELORUSIJI

Mirko Blagojević
VEZANOST ZA PRAVOSLAVLJE U OGLEDALU STATISTIKE: SOCIOLOŠKO MERENJE CRKVENOSTI
ATTACHMENT TO EASTERN ORTHODOXY IN TERMS OF STATISTICS: SOCIOLOGICAL MEASUREMENT OF CHURCHISM

Piter Berger
PRAVOSLAVLJE I GLOBALNI PLURALIZAM
ORTHODOXY AND GLOBAL PLURALISM

Elizabet Prodromu
AMBIVANLENTNI PRAVOSLAVCI
THE AMBIVALENT ORTHODOX

Radovan Bigović
PRAVOSLAVNA CRKVA I EVROPSKE INTEGRACIJE
THE ORTHODOX CHURCH AND EUROPEAN INTEGRATION

Vesna Trifunović
PRAVOSLAVLJE I SRPSKO DRUŠTVO
THE ORTHODOXY AND SERBIAN SOCIETY

Nina Dimitrova
SOCIAL-ORTHODOX UTOPIANISM OF THE RUSSIAN SILVER AGE
SOCIJALNO-PRAVOSLAVNI UTOPIZAM SREBRNOG DOBA

Vasilios N. Makrides
PRAVOSLAVNO HRIŠĆANSTVO I PRIVREDNI RAZVOJ: SLUČAJ GRČKE
ORTHODOX CHRISTIANITY AND ECONOMIC DEVELOPMENT: THE CASE OF GREECE

Zoran Krstić
HISTORIA MAGISTRA VITAE EST: PREDLOG TEOLOŠKOG PREVREDNOVANJA PROCESA SEKULARIZACIJE
HISTORIA MAGISTRA VITAE EST: THE PROPOSITION FOR THEOLOGICAL REVALUATION OF THE PROCESS OF SECULARIZATION

Dragoljub B. Đorđević, Miloš Jovanović
SOCIOLOGIJA PRAVOSLAVLJA: SELEKTIVNA BIBLIOGRAFIJA 2000-2010
THE SOCIOLOGY OF ORTHODOXY: SELECTED BIBLIOGRAPHY 2000-2010TEMINE ŠARENICE
THEMATIC VARIETIES
Miroljub Jevtić
CHRISTIAN FUNDAMENTALISTS AND THE US-EURASIAN POLICY
FUNDAMENTALISTIČKE HRIŠĆANSKE ZAJEDNICE I POLITIKA SAD PREMA EVROAZIJSKOM REGIONU

Marko P. Đurić
ISLAM, ŠTA JE TO?
ISLAM, WHAT IS IT?

Dragan Đukanović, Ivona Lađevac
KONCEPCIJA „USTAVNOG NACIONALIZMA“ U KONSTITUTIVNOM AKTU REPUBLIKE CRNE GORE
THE CONCEPT OF “CONSTITUTIONAL NATIONALISM” IN THE CONSTITUTION ACT OF THE REPUBLIC OF MONTENEGRO

Dušan Mojić
KLASIFIKACIJE KULTURA I NJIHOV ZNAČAJ ZA PROUČAVANJE ORGANIZACIJA
CULTURAL CLASSIFICATIONS AND THEIR IMPORTANCE IN STUDYING ORGANIZATIONS

Marija Džunić
ALTERNATIVNI PRISTUPI PROUČAVANJU ODNOSA IZMEĐU SOCIJALNOG KAPITALA I INSTITUCIJA DEMOKRATSKOG SISTEMA
ALTERNATIVE APPROACHES IN EXAMINING THE LINK BETWEEN SOCIAL CAPITAL AND DEMOCRATIC INSTITUTIONSDRUŠTVENI NAUČNICI UNIVERZITETA U NIŠU
SOCIAL SCIENTISTS FROM NIS UNIVERSITY
Dragoljub B. Đorđević
EMA MILJKOVIĆ: ISTORIČAR, OSMANISTA I STRUČNI PREVODILAC
EMA MILJKOVIĆ – AN HISTORIAN, OSMANIST AND SPECIALIZED TRANSLATOR

Ema Miljković
KRSTAREĆI OSMANSKIM CARSTVOM: PUTEVI I GRADOVI
THROUGHOUT THE OTTOMAN EMPIRE: ROADS AND TOWNS

Ema Miljković
OSMANSKE POPISNE KNJIGE DEFTERI KAO IZVORI ZA ISTORIJSKU DEMOGRAFIJU:
MOGUĆNOSTI ISTRAŽIVANJA, TAČNOST POKAZATELJA I METODOLOŠKE NEDOUMICE
OTTOMAN CENSUS BOOK AS SOURCES FOR HISTORICAL DEMOGRAPHY:
RESEARCH POSSIBILITIES, EXACTNESS AND METHODOLOGICAL DOUBTS

Ema Miljković
ODLOMCI IZ R. MANTRANOVE ISTORIJE OSMANSKOG CARSTVA
PASSAGES FROM THE BOOK "HISTORY OF THE OTTOMAN EMPIRE" EDITED BY R. MANTRANDOCENE I PRIKAZI
EVALUATIONS AND SURVEYS
Ratko R. Božović
ANTISRPSKA PROPAGANDA
ANTI-SERBIAN PROPAGANDA

Jovo Bakić
OSVRT NA SRBOCENTRIČNO VIĐENJE RASPADA SFRJ U DELU DŽEJMSA GAUA
THE REFLECTION ON THE SERBOCENTRIC PERSPECTIVE OF THE DISSOLUTION OF SFRY IN THE WORK OF JAMES GOW

Zlatko Magdalenić
PISANJE GRADA I URBANA SVAKODNEVICA
WRITING THE CITY AND URBAN EVERYDAY LIFE

Marko P. Đurić
DA LI JOŠ BITI KATOLIK?
SHOULD ONE STILL BE A CATHOLIC?

Miloš Jovanović
MITOM PROTIV „MITA“
MYT AGAINST ”MYTH”

Dragomir Janković
DRŽAVA I VERSKE ZAJEDNICE
STATE AND RELIGIOUS COMMUNITIES

Mirko Blagojević
ESAD ĆIMIĆ: NAGRADA I GODIŠNJICA
ESAD ĆIMIĆ: AWARD AND ANNIVERSARY