TM G. XXIII Br. 1-2 Str. 121 - 129 Niš januar - jun 1999.
UDK 330.322.1/.9:330.354 Teodorov V. Šulc
Pregledni rad
Vidoje Stefanović
Ekonomski fakultet, Priština
OBRAZOVANJE I LJUDSKI KAPITAL
(Teodor V. Šulc o investiranju u ljude)
Rezime
Glavni pravac dokazivanja T. Šulca (Theodore W. Schultz) je da ulaganja u kvalitet stanovništva i u znanje u velikoj meri određuju buduće izglede čovečanstva. Kad se ta ulaganja uzmu u obzir, slutnje o iscrpljivanju fizičkih resursa zemlje moraju se odbaciti. Izrazito povoljno dostignuće mnogih siromašnih zemalja poslednjih decenija je njihovo ulaganje u kvalitet stanovništva.
Ključne reči: investiranje, obrazovanje, ljudski kapital, kvalitet stanovništva.

EDUCATION AND HUMAN CAPITAL
(Theodore W. Schultz on investment in people)
Summary
The main line of argumentation of T. Schultz is that investment in the quality of population and knowledge significantly shape the future prospects of the mankind. When such investments are taken into account, any presentiments about the exhaustion of the physical resources of the earth must be cast aside. A pronouncedly favorable achievement of numerous poor countries in the last decades is their investment in the quality of their population.
Key words: investment, education, human capital, quality of population.