TM G. XXIII Br. 1-2 Str. 155 - 159 Niš januar - jun 1999.
Prikaz dela
Snežana Brkić
O PRAVNOJ I TOTALITARNOJ DRŽAVI
ON THE LEGAL AND TOTALITARIAN STATE