АМЕРИЧКА ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ СРБИЈИ ЗА ВРЕМЕ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА/U.S. FINANCIAL AID TO SERBIA DURING WORLD WAR I

Милена Коцић, Стефан Стаменковић

DOI Number
-
First page
1435
Last page
1446

Abstract


Апстракт

 

Овај рад има за циљ да представи финансијску помоћ Сједињених Америчких Држава Србији за време Првог светског рата, оличену у ратним зајмовима издатим у складу са Конгресним актом од 24. априла 1917. године, којим је било регулисано издавање ратних кредита савезничким државама. Србији су ови зајмови били потребни ради помоћи ратним заробљеницима, интернираним лицима, породицама војника на фронту, војним инвалидима и становништву у окупираним подручјима. Помоћ коју су јој Француска и Велика Британија пружале није била довољна за подмиривање тих потреба, због чега су амерички ратни зајмови представљали итекако значајан чинилац у савладавању ратне кризе, дајући, осим тога, нови подстицај америчкој хуманитарној акцији у Србији.

Кључне речи: Први светски рат, економски односи, ратни кредити, САД, Србија

Abstract

 

The aim of this paper is to present the financial aid of the United States of America to Serbia during the First World War, realized through war loans that were issued in accordance with the Act of Congress from April 24, 1917, which regulated the issue of war loans to allied countries. Serbia needed these loans in order to provide aid to prisoners of war, interned people, families of the soldiers in the front line, war invalids, and citizens in the occupied territories. The aid provided by France and the United Kingdom was not sufficient to meet all of Serbia’s needs, which is the reason why American war loans did not only represent a very important factor in overcoming the war crisis, but also gave a new impetus to American humanitarian action in Serbia.

Key words: World War I, economic relations, war loans, United States, Serbia


Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Vučetić, B. (2012). Američki progresivizam i Srbija [American Progressivism and Serbia] (PhD thesis).

Gnjatović, D. (1991). Stari državni dugovi. Prilog ekonomskoj i političkoj istoriji Srbije i Jugoslavije 1862-1941. [The Old State Debts. Contribution to the Economic and Political History of Serbia and Yugoslavia 1862–1941]. Beograd: Ekonomski institut: Jugoslovenski pregled.

Živojinović, D. R. (2010). U potrazi za zaštitnikom: studije o srpsko – američkim vezama 1878-1920. godine [Looking for a Patron: Studies on the Relations between Serbia and the United States 1878–1920]. Belgrade: Albatros plus.

Ilić, M. P. (1921). Saveznički i naš dug Sjedinjenim Državama [Allied and Domestic Debt to the United States]. Novi Život [New Life], vol. 4/2, 57–59.

Link, A. S. (1954). Woodrow Wilson and the Progressive Era 1910–1917. New York: Harper & Brothers.

Nikolić, M. M. (2008). Trgovina u Srbiji 1804-1957. [Trade in Serbia 1804–1957]. Kragujevac: Narodna biblioteka „Vuk Karadžić“.

Ostojić Fejić, U. (1994). Sjedinjene Američke Države i Srbija 1914-1918. [The United States of America and Serbia 1914–1918]. Beograd: Institut za savremenu istoriju.

Ostojić Fejić, U. (1992). Američka humanitarna delatnost u Srbiji tokom Prvog svetskog rata [American Humanitarian Activities in Serbia during the First World War]. Istorijski časopis [Historical Review], XXXIX (1992), 199–206.

Parks, H. B. (1985). Istorija Sjedinjenih Američkih Država [The United States of America: a History]. Beograd: Rad.

Radojević, M. & Dimić, Lj. (2014). Srbija u Velikom ratu 1914-1918: kratka istorija [Serbia in the Great War 1914–1918: A Short History]. Beograd: Srpska književna zadruga: Beogradski forum za svet ravnopravnih.

Unpublished sources:

Archives of Yugoslavia, Belgrade

The Archive of the Ministry of Finance of the Kingdom of Yugoslavia (70)

The Archive of the Mission of the Kingdom of Yugoslavia in the United States – Washington (371)

Archives of Serbia, Belgrade

The Archive of the Mission of the Kingdom of Serbia in Washington

Published sources:

th Congress 2nd Session, December 5, 1921 – September 22, 1922. Senate documents, vol. 1. Washington: Government printing office (1921).

Zbornik zakona i uredaba u Knjažestvu Srbiji izdanih od 20. jula 1882. do 19. februara 1883. godine [Collection of Laws and Regulations Issued in the Principality of Serbia from July 20, 1882 to February 19, 1883], vol. 38, Beograd: Državna štamparija (1883).

Ugovori i konvencije Srbije i stranih država (od proglasa državne nezavisnosti do 1. januara 1887) [Contracts and Conventions between Serbia and Foreign States (from the Proclamation of State Independence to January 1, 1887)], Beograd: Ministarstvo inostranih dela (1887).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804