БИБЛИОТЕКА „ПОГРАНИЧЈЕ“/“POGRANIČJE [BORDERLAND]” LIBRARY

Тања Станишић

DOI Number
-
First page
1057
Last page
1062

Abstract


У периоду од 2012. до 2014. године, у оквиру библиотеке „Пограничје“, реализовано је једанаест зборника водећег националног значаја и једна монографија. Идејни творац ове библиотеке симболичног назива је Драгољуб Б. Ђорђевић, виђени српски социолог и редовни професор Машинског факултета у Нишу. Зборници су резултат истраживања реализованих у оквиру пројекта „Одрживост идентита Срба и националних мањина у пограничним општинама источне и југоисточне Србије“ (бр. 179013). Пројектом, уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, руководи Д. Б. Ђорђевић.

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Богдановић, Н. (прир.). (2014). Село невесело: зборник радова од националног значаја. Нови Сад: Прометеј, Ниш: Хамимонтана.

Ђорђевић, Б. Д., Стевановић, Ђ. и Тодоровић, Д. (прир.). (2012). Село у пограничју. Београд: Службени гласник, Ниш:Машински факултет.

Ђорђевић, Б. Д., Тодоровић, Д. и Крстић, Д. (прир.). (2014). Вашар у пограничју. Нови Сад: Прометеј, Ниш: Машински факултет.

Ђорђевић, Б. Д. и Вуковић, М. (прир.). (2014). Породично газдинство у пограничју. Нови Сад: Прометеј, Ниш: Машински факултет.

Ђорђевић, Б. Д., Узуновић, С. и Петровић, В. (2014). Сирово борово: социолошка генеза прешевског Цакановца. Нови Сад: Прометеј, Ниш: Машински факултет.

Ђорђевић, Б. Д., Трифуновић, В. и Драговић, Њ. (прир.). (2014). Узорник у пограничју. Нови Сад: Прометеј, Ниш: Машински факултет.

Ђорђевић, Б. Д. и Ј. Петровић (прир.). (2014). Проучавање друштвених појава: методолошка разматрања. Ниш: Филозофски и Машински факултет.

Ђорђевић, Б. Д. (прир.). (2014). Бити социолог села. Београд: Српско удружење за социологију села, Ниш: Машински факултет.

Јанковић, Д. (2014). Сирово борово (приказ дела). Теме, XXXVIII(3), 1395-1396.

Јовановић, М., Трифуновић, В. и Здравковић, Д. (прир.). (2014). Учитељ у пограничју. Нови Сад: Филозофски факултет.

Јовановић, Ј. (2012). Село у пограничју (приказ дела). Теме, XXXVI(4), 1947-1950.

Крстић, Д., Ђорђевић, Д., Б. и Марковић Крстић, С. (прир.). (2014). Занатлија у пограничју. Нови Сад: Прометеј, Ниш: Машински факултет.

Милошевић Радуловић, Л., Петровић, Ј. и Илић Крстић, И. (прир.). (2013). Старији људи у пограничју. Београд, Службени гласник, Ниш, Машински факултет.

Тасић, М., Здравковић, Д. и Крстић, Д. (прир.). (2014). Људи из пограничја говоре. Врање: Учитељски факултет.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804