Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol. XXXIX, No 3, 2015 УПРАВЉАЊЕ САДРЖАЈЕМ У КРИЗНИМ СИТУАЦИЈАМА/CREATING, PUBLISHING AND USING CONTENT DURING CRISES Abstract   PDF (Cрпски)
Виолета Зубанов, Бојана Раденковић Шошић
 
Vol. XXXIX, No 2, 2015 УПРАВЉАЊЕ ТАЛЕНТИМА: МОГУЋНОСТИ И ОГРАНИЧЕЊА ЗА СРПСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ALENT MANAGEMENT: OPPORTUNITIES AND LIMITATIONS FOR SERBIAN ORGANIZATIONS Abstract   PDF (Cрпски)
Марко Славковић, Верица Бабић, Весна Стојановић Алексић
 
Vol. XXXIX, No 4, 2015 УСЛОВНИ ОДНОС ИЗМЕЂУ БЕТА КОЕФИЦИЈЕНТА И ПРИНОСА: СТУДИЈА СЛУЧАЈА СА БЕОГРАДСКЕ БЕРЗА/CONDITIONAL RELATIONSHIP BETWEEN BETA AND RETURNS: A CASE STUDY OF THE BELGRADE STOCK EXCHANGE Abstract   PDF (Cрпски)
Владимир Станчић, Евица Петровић, Никола Радивојевић
 
Vol. XL, No 1, 2016 УТИЦАЈ ДЕПРЕСИЈАЦИЈЕ НАЦИОНАЛНЕ ВАЛУТЕ НА ТРГОВИНСКИ БИЛАНС РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ/THE IMPACT OF NATIONAL CURRENCY DEPRECIATION ON THE TRADE BALANCE OF THE REPUBLIC OF SERBIA Abstract   PDF (Cрпски)
Милош Тодоровић, Милан Марковић
 
Vol. XXXIX, No 3, 2015 УТИЦАЈ КВАЛИТЕТА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА НА ЕФЕКТИВНОСТ КОРИШЋЕЊА ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ЗЕМЉАМА У ТРАНЗИЦИЈИ У ЕРИ ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА/INFLUENCE OF EDUCATION SYSTEM QUALITY ON THE USE OF ICT IN TRANSITION COUNTRIES IN THE AGE OF INFORMATI Abstract   PDF (Cрпски)
Бојан Крстић, Јелена Петровић, Тања Станишић
 
Vol. XXXIX, No 1, 2015 УТИЦАЈ НЕКИХ СОЦИО-ДЕМОГРАФСКИХ ФАКТОРА НА ВЕЗЕ ИЗМЕЂУ МОТОРИЧКИХ И КОГНИТИВНИХ СПОСОБНОСТИ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ/INFLUENCE OF CERTAIN SOCIO-DEMOGRAPHIC FACTORS ON THE RELATIONSHIPS BETWEEN MOTOR AND COGNITIVE ABILITIES OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN Abstract   PDF (Cрпски)
Александар Гаџић, Александар Милојевић, Игор Вучковић
 
Vol. XL, No 2, 2016 УТИЦАЈ ПАПСТВА НА СРБИЈУ И БУГАРСКУ КРАЈЕМ XII И ПОЧЕТКОМ XIII ВЕКА/THE INFLUENCE OF THE PAPACY ON SERBIA AND BULGARIA AT THE END OF 12TH AND BEGINNING OF THE 13TH CENTURY Abstract   PDF (Cрпски)
Владан Станковић
 
Vol. XL, No 1, 2016 УТИЦАЈ СТРЕСА И СТРАТЕГИЈЕ УКЛАЊАЊА ПРОБЛЕМA У ПОНАШАЊУ ОСОБА СА АУТИЗМОМ И ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ ОМЕТЕНОШЋУ/INFLUENCE OF STRESS ON THE BEHAVIORAL PROBLEMS OF PEOPLE WITH AUTISM AND INTELLECTUAL DISABILITY AND THE WAYS OF REMOVAL STRATEGY Abstract   PDF (Cрпски)
Даниела Тамаш
 
Vol. XXXIX, No 2, 2015 УТИЦАЈ СУБЈЕКТИВНИХ ПРЕФЕРЕНЦИЈА НА ПРОЦЕС ОДЛУЧИВАЊА У ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКОМ МОДЕЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ/INFLUENCE OF SUBJECTIVE PREFERENCES ON THE DECISION-MAKING PROCESS IN A MULTI-CRITERIA MODEL OF PUBLIC PROCUREMENT Abstract   PDF (Cрпски)
Жарко Поповић, Јелена Станковић, Ивана Веселиновић
 
Vol. XXXIX, No 2, 2015 ФИДУЦИЈАРНА ТЕОРИЈА КАО ПОКУШАЈ ПОМИРЕЊА КОНЦЕПТА ДРЖАВНОГ СУВЕРЕНИТЕТА И КОНЦЕПТА МЕЂУНАРОДНОГ JUS COGENS-A/A FIDUCIARY THEORY AS AN ATTEMPT TO RECONCILE THE CONCEPT OF STATE SOVEREIGNTY WITH THE CONCEPT OF INTERNATIONAL JUS COGENS Abstract   PDF (Cрпски)
Сенад Ганић
 
Vol. XXXIX, No 1, 2015 ФРАНШИЗИНГ КАО МОДЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ МАЛОПРОДАЈЕ/FRANCHISING AS THE MODEL OF INTERNATIONALISATION OF RETAILING Abstract   PDF (Cрпски)
Светлана Соколов Младеновић, Ђорђе Ћузовић
 
Vol. XL, No 2, 2016 ФУНКЦИЈЕ ЗАЛОЖНОГ ПРАВА/ FUNCTIONS OF THE IN REM SECURITY RIGHTS Abstract   PDF (Cрпски)
Милош Живковић
 
Vol. XXXIX, No 3, 2015 ХРИШЋАНСТВО У 21. ВЕКУ/CHRISTIANITY IN THE 21st CENTURY Abstract   PDF (Cрпски)
Милош Јовановић
 
Vol. XXXIX, No 1, 2015 ЦИНИЗАМ МЕДИЦИНЕ И ЛЕЧЕЊЕ ЛИТЕРАТУРОМ/MEDICAL CYNICISM AND LITERARY CURE Abstract   PDF (Cрпски)
Драган Бошковић
 
Vol. XL, No 2, 2016 ЦРНА ТРАВА И ЦРНОТРАВЦИ У СВЕТЛУ ИСТРАЖИВАЊА ОДРЖИВОСТИ ИДЕНТИТЕТА СРБА И НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У ПОГРАНИЧЈУ ИСТОЧНЕ И ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ/CRNA TRAVA AND ITS RESIDENTS: A STUDY OF THE SUSTAINABILITY OF THE IDENTITY OF SERBS AND ETHNIC MINORITIES IN THE BORDE Abstract   PDF (Cрпски)
Сузана Марковић Крстић
 
Vol. XL, No 1, 2016 ШКОЛСКА КЛИМА, ЊЕН ЗНАЧАЈ ЗА ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА И МОГУЋНОСТИ МЕРЕЊА/SCHOOL CLIMATE, ITS IMPORTANCE FOR STUDENTS' BEHAVIOR AND POSSIBILITIES OF MEASUREMENT Abstract   PDF (Cрпски)
Дејан Ђорђић, Раде Дамјановић
 
Vol. XLV, No 4, 2021 ECONOMIC IMPACT OF COVID-19 ON THE EUROPEAN AIRLINE INDUSTRY Abstract   PDF
Jelena Stanojević, Gabrijela Mitić, Vladimir Radivojević
 
Vol. XLV, No 4, 2021 ECONOMIC IMPLICATIONS OF COVID-19 ON THE INSURANCE SECTOR Abstract   PDF
Evica Petrović, Jelena Z. Stanković, Monija Milutinović
 
Vol. XLIII, No 1, 2019 ECONOMICS OF EDUCATION REVISITED – NEW INSIGHTS FROM IDENTITY AND BEHAVIORAL ECONOMICS Abstract   PDF
Marija Džunić, Nataša Golubović
 
Vol. XLIV, No 4, 2020 ECONOMIC-THEORETICAL ASPECTS AND CONTEMPORARY IMPLICATIONS OF THE PROBLEM OF UNEQUAL INCOME DISTRIBUTION Abstract   PDF
Dragan Petrović, Zoran D Stefanović
 
Vol. XLIII, No 1, 2019 EDITORIAL
(Text only available in the online edition of the journal)
Details   PDF (Cрпски)
Dragana Stanojević, Danijela Zdravković
 
Vol. XLIII, No 4, 2019 EDITORIAL
(Text only available in the online edition of the journal)
Details   PDF
Darko Trifunović, Darko Dimovski
 
Vol. XLI, No 4, 2017 EDUCATIONAL FRANCHISING AS A STRATEGY FOR INTERNATIONALIZATION OF EDUCATION Abstract   PDF
Сузана Стефановић, Милица Станковић
 
Vol. XXXIX, No 2, 2015 EТИКА ВРЛИНЕ И ЊЕН ЗНАЧАЈ У РАЧУНОВОДСТВУ/VIRTUE ETHICS AND ITS IMPORTANCE IN ACCOUNTING Abstract   PDF (Cрпски)
Милован Вуковић, Дејан Ризнић, Данијела Воза
 
Vol. XLIII, No 3, 2019 EFFECTS OF APPLYING STATISTICAL METHODS IN GLOBAL SUSTAINABLE COMPETITIVENESS INDEX CREATION Abstract   PDF
Vesna Janković Milić, Sonja Jovanović
 
226 - 250 of 599 Items << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>