Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol. XXXIX, No 1, 2015 ПРАВО НА ЗДРАВУ ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, ОЧУВАЊЕ И РАЗВОЈ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ/THE RIGHT TO A HEALTHY ENVIRONMENT, PRESERVATION AND DEVELOPMENT OF CIVILIZATION Abstract   PDF (Cрпски)
Златко Беленцан, Душан Марковић
 
Vol. XL, No 1, 2016 ПРАВО ПАЦИЈЕНТА ДА ПРИСТАНЕ НА МЕДИЦИНСКУ МЕРУ ИЛИ ДА ЈЕ ОДБИЈЕ/THE RIGHT OF THE PATIENT TO ACCEPT OR REFUSE MEDICAL TREATMENT Abstract   PDF (Cрпски)
Зоран Поњавић
 
Vol. XXXIX, No 3, 2015 ПРЕКАРИТЕТ И НАСТАВНИЦИ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ: ПОГЛЕД СА ЗАПАДНЕ СТРАНЕ/PRECARIAT AND SUBSTITUTE TEACHERS: THE VIEW FROM THE WESTERN SIDE Abstract   PDF (Cрпски)
Предраг Живковић
 
Vol. XXXIX, No 1, 2015 ПРЕМИСЕ И ОПШТЕ ФУНКЦИЈЕ УСТАВНОГ ПРАВОСУЂА/THE PREMISES AND GENERAL FUNCTIONS OF CONSTITUTIONAL JUSTICE Abstract   PDF (Cрпски)
Драган М. Стојановић
 
Vol. XXXIX, No 2, 2015 ПРЕТОР НЕ ШТИТИ КУКАВИЦЕ: О ДВОСТРУКОМ КАРАКТЕРУ ПРИНУДЕ У РИМСКОМ И САВРЕМЕНОМ ДОМАЋЕМ ПРАВУ/PRAETOR DOES NOT PROTECT COWARDS: ABOUT THE DUAL CHARACTER OF DURESS IN THE ROMAN AND MODERN DOMESTIC LAW Abstract   PDF (Cрпски)
Владимир Вулетић
 
Vol. XXXIX, No 3, 2015 ПРЕТПОСТАВКЕ РАЗВОЈА АЛТЕРНАТИВНОГ ОБРАЗОВАЊА У УСЛОВИМА ТРАНЗИЦИЈЕ/PRECONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF ALTERNATIVE EDUCATION IN THE PROCESS OF TRANSITION Abstract   PDF (Cрпски)
Јована Милутиновић, Слађана Зуковић
 
Vol. XXXIX, No 4, 2015 ПРИВАТНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ – (МЕЂУНАРОДНИ, КОМУНИТАРНИ И НАЦИОНАЛНИ ПРАВНИ ОКВИРИ)/ PRIVATE EMPLOYMENT AGENCIES - (INTERNATIONAL, EUROPEAN AND NATIONAL LEGAL FRAMEWORK) Abstract   PDF (Cрпски)
Радоје Брковић
 
Vol. XXXIX, No 4, 2015 ПРОСВЕТА И ПРОСВЕТИТЕЉСТВО: ПРЕДРАЧУН ТРОШКОВА УСТАНОВЉЕЊА САВРЕМЕНЕ ПОЛИТИКЕ ОБРАЗОВАЊА/EDUCATION AND ENLIGHTENMENT: PRELIMINARY COST ESTIMATE FOR THE ESTABLISHMENT OF MODERN EDUCATIONAL POLICY Abstract   PDF (Cрпски)
Предраг Крстић
 
Vol. XXXIX, No 1, 2015 ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈА ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ У СРБИЈИ/PROFESSIONALIZATION OF SECURITY AFFAIRS IN SERBIA Abstract   PDF (Cрпски)
Љубинка Катић
 
Vol. XXXIX, No 4, 2015 ПРОЦЕДУРА APAGOGE АТИНСКОГ КРИВИЧНОГ ПРАВА У СЛУЧАЈЕВИМА УБИСТВА/ ТHE PROCEDURE APAGOGE OF ATHENIAN CRIMINAL LAW IN HOMICIDE CASES Abstract   PDF (Cрпски)
Сања Глигић
 
Vol. XXXIX, No 1, 2015 ПРОЦЕНА ПРАВИЧНОСТИ ОДРЕДАБА ТАЈМ-ШЕРИНГА/ASSESSMENT OF UNFAIR TERMS IN TIMESHARE CONTRACT Abstract   PDF (Cрпски)
Зоран Миладиновић, Андреј Мићовић
 
Vol. XL, No 2, 2016 ПСИХОЛОШКA ДИМЕНЗИЈА САМОУБИЛАЧКОГ ТЕРОРИЗМА/PSYCHOLOGICAL DIMENSION OF SUICIDE TERRORISM Abstract   PDF (Cрпски)
Марко Милутин Крстић
 
Vol. XXXIX, No 3, 2015 ПСИХОЛОШКИ ПОРТРЕТ НАСТАВНИК/PSYCHOLOGICAL PROFILE OF TEACHERS Abstract   PDF (Cрпски)
Мирјана Станковић-Ђорђевић
 
Vol. XXXIX, No 4, 2015 ПУБЛИКА ПОПУЛАРНОГ: ОД ЕКА ДО ФИСКА/ THE AUDIENCE OF THE POPULAR: FROM ECO TO FISKE Abstract   PDF (Cрпски)
Никола Божиловић
 
Vol. XL, No 1, 2016 Примена истраживачке методе у почетној настави природних наука Abstract   PDF (Cрпски)
Marija Bošnjak, Dušanka Ž. Obadović, Ivana Bogdanović
 
Vol. XL, No 1, 2016 РЕДОВНО ОДМЕРАВАЊЕ КАЗНЕ/REGULAR SENTENCING Abstract   PDF (Cрпски)
Радосав Рисимовић, Драгана Коларић
 
Vol. XXXIX, No 3, 2015 РЕФОРМА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ И КРЕИРАЊЕ ОБРАЗОВНИХ БИОГРАФИЈА МЛАДИХ: ИСТРАЖИВАЊЕ СТАВОВА СТУДЕНАТА ДРЖАВНИХ УНИВЕРЗИТЕТА/HIGHER EDUCATION REFORM IN SERBIA AND CREATION OF EDUCATIONAL BIOGRAPHIES OF THE YOUTH: STUDY OF STATE UNIVERSITY STUDENTS’ AT Abstract   PDF (Cрпски)
Душан Мојић
 
Vol. XXXIX, No 4, 2015 РОДНЕ РАЗЛИKЕ МЛАДИХ У МОРАЛНОМ ЗАKЉУЧИВАЊУ У ПОЛНОМ МОРАЛУ У СВЕТЛУ KОЛБЕРГОВЕ И ГИЛИГАНИНЕ ТЕОРИЈЕ /YOUTH GENDER DIFFERENCES IN MORAL REASONING ON GENDER MORALITY IN THE LIGHT OF THEORIES BY KOHLBERG AND GILLIGAN Abstract   PDF (Cрпски)
Садуша Реџић
 
Vol. XXXIX, No 4, 2015 СИСТЕМ МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ У НАШЕМ КРИВИЧНОМ ПРАВУ – КРОЗ ИСТОРИЈУ И ДАНАС/ SECURITY MEASURES IN OUR CRIMINAL LAW – HISTORICAL OVERVIEW AND THE PRESENT SYSTEM Abstract   PDF (Cрпски)
Драгиша Дракић, Гордана Дракић
 
Vol. XXXIX, No 1, 2015 СОЦИЈАЛНА АНКСИОЗНОСТ, СКРИВАЊЕ ПРАВОГ ЈА И ДОЖИВЉАВАЊЕ ПРИЈАТНИХ ЕМОЦИЈА – ПРЕДИКТОРИ КВАЛИТЕТА ПРИЈАТЕЉСТВА У АДОЛЕСЦЕНЦИЈИ/SOCIAL ANXIETY, HIDING ONE‟S TRUE SELF, AND EXPERIENCING PLEASANT EMOTIONS – PREDICTORS OF FRIENDSHIP QUALITYIN ADOLESCENCE Abstract   PDF (Cрпски)
Мирољуб Ивановић, Угљеша Ивановић
 
Vol. XXXIX, No 2, 2015 СПЕЦИФИЧНОСТИ ОДНОСА ПРЕКОГРАНИЧНОГ ПРОМЕТА ПУТНИКА И РАЗВОЈА ТУРИЗМА ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ/SPECIFIC RELATIONS IN THE CROSS-BORDER PASSENGER TRAFFIC AND THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN SOUTHEAST SERBIA Abstract   PDF (Cрпски)
Дејан Ђорђевић, Даница Шантић
 
Vol. XXXIX, No 4, 2015 СРПСКИ НЕДЕЉНИЦИ У ТРАНЗИЦИЈИ И ПОТРЕБА ЗА ЦЕЛОЖИВОТНИМ ОБРАЗОВАЊЕМ НОВИНАРА – (студија случаја НИН И ВРЕМЕ)/SERBIAN NEWS MAGAZINES IN TRANSITION AND NEED FOR LIFE-LONG JOURNALISTS EDUCATION (NIN and VREME case study) Abstract   PDF (Cрпски)
Веселин Кљајић, Милица Кљајић
 
Vol. XL, No 1, 2016 СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У СРБИЈИ – НЕКИ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА УСЛУГЕ/COMMUNITY-BASED SUPPORTED HOUSING FOR PEOPLE WITH DISABILITIES IN SERBIA – SOME INDICES OF QUALITY OF SERVICE Abstract   PDF (Cрпски)
Бобан Петровић, Душка Стојисављевић, Драгомир Лукић
 
Vol. XXXIX, No 3, 2015 СТРАТЕГИЈЕ ПОЗИЦИОНИРАЊА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ/POSITIONING STRATEGIES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE REPUBLIC OF SERBIA Abstract   PDF (Cрпски)
Ана Поповић, Љиљана Станковић, Сузана Ђукић
 
Vol. XL, No 2, 2016 СТРАХ ОД КРИМИНАЛИТЕТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША: ИСПИТИВАЊЕ РОДНИХ РАЗЛИКА/FEAR OF CRIME IN THE TERRITORY OF THE CITY OF NIŠ: EXPLORING GENDER DIFFERENCES Abstract   PDF (Cрпски)
Слободанка Константиновић Вилић, Невена Петрушић, Наталија Жунић
 
201 - 225 of 638 Items << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>