TEME 4/2003
ČASOPIS ZA DRUŠTVENE NAUKE
TM G. XXVII Br. 4 Str. 507 - 664 Niš oktobar - decembar 2003.
UDK: 1+3 YU ISSN 0353-7919

SADRŽAJ - CONTENTS

SOCIOLOGIJA RELIGIJE - SOCIOLOGIJA POLITIKE
SOCIOLOGY OF RELIGION – SOCIOLOGY OF POLITICS
Nonka Bogomilova
REFLECTIONS ON THE CONTEMPORARY RELIGIOUS "REVIVAL"
REFLEKSIJE O "PROCVATU" RELIGIJE DANAS
Mirko Blagojević
RELIGIJSKA SITUACIJA U SR JUGOSLAVIJI:
REVITALIZACIJA RELIGIJSKOG PONAŠANJA I VEROVANJA
THE RELIGIOUS SITUATION IN FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA: REVITALIZATION OF RELIGIOUS CONDUCT AND BELIEF
Bojan Todosijević
DIMENZIJE POLITIČKOG PROSTORA U SUBOTICI:
MANJINSKE POLITIČKE PARTIJE I DEMOKRATIZACIJA
DIMENSIONS OF POLITICAL SPACE IN SUBOTICA: MINORITY POLITICAL PARTIES AND DEMOCRATISATION

PSIHOLOGIJA
PSYCHOLOGY
Konstantin Momirović, Petar Kostić
PSIHOPATIJA I DEPRESIVNOST
PSYCHOPATHIC PERSONALITY AND DEPRESSION
Jelica Petrović, Saša Marković, Nila Kapor-Stanulović
USLOVI ŽIVOTA I NAUČNA PRODUKCIJA MLADIH NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIH RADNIKA UNIVERZITETA U NOVOM SADU
THE LIFE CONDITIONS AND SCIENTIFIC WORK OF SCHOLARS
UNDER 40 AT THE UNIVERSITY OF NOVI SAD
Aleksandra Kostić
EMOCIJE KOD ROMA I SRBA
(Nacrt projekta istraživanja emocionalnog doživljavanja i ponašanja u dve kulture)
EMOTIONS IN ROMANIES AND SERBS
(An outline of the research into emotional experiencing and behaviour of the two cultures)

PRAVO
LAW
Momir Milojević
ZABRANA UPOTREBE SILE I PRETNJE U MEĐUNARODNIM ODNOSIMA
PROHIBITION OF USE OF FORCE AND THREATS IN INTERNATIONAL RELATIONS
Mile Ilić
USTAVNI KARAKTER LOKALNE SAMOUPRAVE
(Teze za novi Ustav Republike Srbije)
CONSTITUTIONAL CHARACTER OF LOCAL AUTONOMY
(Theses for the New Constitution of the Republic of Serbia)

OCENE I PRIKAZI
EVALUATIONS AND SURVEYS
Milan Petrović
O LOKALNOJ SAMOUPRAVI U SRBIJI
ON LOCAL AUTONOMY IN SERBIA