Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol. XXXIX, No 1, 2015 КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА УЗРОКА И ПОСЛЕДИЦА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ БАНКАРСКИХ КРИЗА/COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CAUSES AND CONSEQUENCES OF REPRESENTATIVE BANKING CRISES Abstract   PDF (Cрпски)
Виолета Тодоровић, Емилија Вуксановић, Милена Јакшић
 
Vol. XXXIX, No 4, 2015 КОМУНИКАЦИЈА ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ-МОГУЋНОСТИ И ОГРАНИЧЕЊА У ОБРАЗОВАЊУ/ COMMUNICATION OF THE DEAF AND HARD OF HEARING – THE POSSIBILITIES AND LIMITATIONS IN EDUCATION Abstract   PDF (Cрпски)
Љубица Исаковић, Тамара Ковачевић
 
Vol. XXXIX, No 2, 2015 КОНФИСКАЦИЈА ИМОВИНЕ У САВРЕМЕНОМ КРИВИЧНОМ ПРАВУ/THE CONFISCATION OF PROPERTY IN MODERN CRIMINAL LAW Abstract   PDF (Cрпски)
Драган Јовашевић
 
Vol. XXXIX, No 4, 2015 КОРЕЛАЦИЈА УПОТРЕБЉЕНЕ МУНИЦИЈЕ СА ОСИРОМАШЕНИМ УРАНИЈУМОМ ИЕТНИЧКЕ СТРУКТУРЕ СТАНОВНИШТВА САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ ТОКОМ АГРЕСИЈЕ НАТО 1999.ГОДИНЕ/CORRELATION BETWEEN THE USE OF DEPLETED URANIUM AMMUNITION AND THE ETHNIC STRUCTURE OF THE POPULATIO Abstract   PDF (Cрпски)
Обрад Стевановић, Слободан Миладиновић, Далибор Кекић
 
Vol. XXXIX, No 3, 2015 КОРИШЋЕЊЕ ИНТЕРНЕТА КРОЗ ПРИЗМУ РОДНИХ РАЗЛИКА СТУДЕНТСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ НА БАЛКАНУ/ THE USE OF THE INTERNET THROUGH THE PRISM OF GENDER DIFFERENCES AMONG UNIVERSITY STUDENTS IN THE BALKANS Abstract   PDF (Cрпски)
Драгана Павловић, Драгана Стјепановић Захаријевски
 
Vol. XXXIX, No 2, 2015 КРИВИЧНО ЗАКОНОДАВСТВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И КРИВИЧНА ДЕЛА УЧИЊЕНА ИЗ МРЖЊЕ/CRIMINAL LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF SERBIA AND HATE CRIMES Abstract   PDF (Cрпски)
Драгана Коларић
 
Vol. XXXIX, No 2, 2015 КРИВИЧНОПРАВНИ АСПЕКТИ ПРЕВАРА СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПРЕВАРУ У ОСИГУРАЊУ/CRIMINAL LAW ASPECTS OF FRAUD WITH SPECIAL EMPHASIS INSURANCE FRAUD Abstract   PDF (Cрпски)
Слободан Јовановић, Јасмина Лабудовић Станковић
 
Vol. XXXIX, No 4, 2015 КРИЗА ДЕМОКРАТИЈЕ И УТИЦАЈ КОРПОРАТИВНОГ НОВИНАРСТВА/THE CRISIS OF DEMOCRACY AND THE IMPACT OF CORPORATE JOURNALISM Abstract   PDF (Cрпски)
Зоран Јевтовић
 
Vol. XL, No 2, 2016 КРОЗ ПРИЗМУ САВРЕМЕНИХ ТЕНДЕНЦИЈА У ОЧУВАЊУ ИМАНЕНТНОГ СЛУХА И РЕЦЕПЦИЈЕ МУЗИКЕ Abstract   PDF (Cрпски)
Миомира М. Ђурђановић
 
Vol. XXXIX, No 4, 2015 ЛАТИНСКИ ПАНЕГИРИЦИ У СЛУЖБИ ЦАРСКЕ ПРОПАГАНДЕ НА ПРИМЕРУ КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ/ LATIN PANEGYRICS USED FOR IMPERIAL PROPAGANDA AS EXEMPLIFIED BY CONSTANTINE THE GREAT Abstract   PDF (Cрпски)
Ирена Љубомировић
 
Vol. XXXIX, No 1, 2015 МАКРОЕКОНОМСКО ОКРУЖЕЊЕ И ПРОБЛЕМАТИЧНИ КРЕДИТИ-ПРИМЕР СРБИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ ЧЕШКЕ/MACROECONOMIC ENVIRONMENT AND NPLS – EVIDENCE FROM SERBIA AND THE CZECH REPUBLIC Abstract   PDF (Cрпски)
Александра Анић, Марко Маловић, Викторија Мисић
 
Vol. XXXIX, No 4, 2015 МЕРЕЊЕФИНАНСИЈСКИХ И НЕФИНАНСИЈСКИХ ПЕРФОРМАНСИ ОСИГУРАВАЈУЋИХ ДРУШТАВА/FINANCIAL AND NONFINANCIAL PERFORMANCE MEASUREMENTS IN INSURANCE COMPANIES Abstract   PDF (Cрпски)
Славица Јоветић, Злата Ђурић, Срђан Маринковић
 
Vol. XL, No 1, 2016 МЕТАКОГНИЦИЈА: КОНЦЕПТУАЛНА И МЕТОДОЛОШКА РАЗМАТРАЊА/METACOGNITION: CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL CONSIDERATIONS Abstract   PDF (Cрпски)
Вељко Банђур, Биљана Бошњак
 
Vol. XL, No 2, 2016 МОТИВАЦИЈА ЗА МАТЕРИНСТВОМ КОД ЖЕНА У ПОСТУПКУ ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ/MOTIVATION FOR MOTHERHOOD IN WOMEN UNDERGOING IN VITRO FERTILISATION Abstract   PDF (Cрпски)
Ксенија Кричковић Пеле, Марија Зотовић
 
Vol. XXXIX, No 2, 2015 НАСИЛНИШТВО И ВИКТИМИЗАЦИЈА КОД УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА:ЕФЕКТИ ПЕРИОДА ИСПИТИВАЊА, ПОЛА, РАЗРЕДА И УСПЕХА/VIOLENCE AND VICTIMIZATION AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS: EFFECTS OF TESTING PERIOD, GENDER, CLASS AND SCHOOL ACHIVEMENT Abstract   PDF (Cрпски)
Валентина Соколовска, Бојана Динић, Душан Маринковић
 
Vol. XL, No 1, 2016 НАУКА О УПРАВИ Abstract   PDF (Cрпски)
Александар Антић
 
Vol. XXXIX, No 1, 2015 НЕ/ВИДЉИВОСТ ЖЕНА У ПОЛИТИЦИ/IN/VISIBILITY OF WOMEN IN POLITICS Abstract   PDF (Cрпски)
Лилијана Чичкарић
 
Vol. XXXIX, No 1, 2015 НЕОЛИБЕРАЛИЗАМ: ХЕГЕМОН СВЕТСКИХ РАЗМЕРА И БАЛКАНСКО СТРАШИЛО О ХАРВИЈЕВОЈ КЊИЗИ И ЊЕНОЈ ОВДАШЊОЈ РЕЦЕПЦИЈИ/NEOLIBERALISM – A HEGEMON OF GLOBAL PROPORTIONS AND THE BOGEYMAN OF THE BALKANS: ON HARVEY‟S BOOK AND ITS RECEPTION IN SERBIA Abstract   PDF (Cрпски)
Владимир Илић, Марта Вељковић
 
Vol. XXXIX, No 3, 2015 (НЕ)УСКЛАЂЕНОСТ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА СА АКТУЕЛНИМ ПОТРЕБАМА ИНДУСТРИЈЕ У СРБИЈИ/(IN)COMPATIBILITY OF PROFESSIONAL EDUCATION WITH THE CURRENT NEEDS OF SERBIAN INDUSTRY Abstract   PDF (Cрпски)
Марица Шљукић, Срђан Шљукић
 
Vol. XXXIX, No 4, 2015 НЕУХВАТЉИВА СУШТИНА ПОПУЛИЗМА: СТРУКТУРА ПОПУЛИСТИЧКЕ ИДЕОЛОГИЈЕ У ХОЛАНДИЈИ/THE ELUSIVE SUBSTANCE OF POPULISM: STRUCTURE OF POPULIST IDEOLOGY IN THE NETHERLANDS Abstract   PDF (Cрпски)
Бојан Тодосијевић
 
Vol. XL, No 1, 2016 НОВИ ЧАСОПИС КАО НОВИ ОБЛИК САРАДЊЕ Abstract   PDF (Cрпски)
Надежда Д. Јовић
 
Vol. XL, No 1, 2016 О БОРБИ ЗА ОПСТАНАК УЧИТЕЉСКОГ ПОЗИВА У ПОГРАНИЧНИМ ПОДРУЧЈИМА Abstract   PDF (Cрпски)
Драгана Р. Јовановић
 
Vol. XXXIX, No 3, 2015 ОБЉУБА ЗЛОУПОТРЕБОМ ПОЛОЖАЈА НАСТАВНИКА/SEXUAL INTERCOURSE THROUGH TEACHER’S ABUSE OF POWER Abstract   PDF (Cрпски)
Игор Вуковић, Иван Ђокић
 
Vol. XXXIX, No 3, 2015 ОБРАЗОВАЊЕ И ДРУШТВЕНА ИСКЉУЧЕНОСТ У ЗЕМЉАМА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА/EDUCATION AND SOCIAL EXCLUSION IN WESTERN BALKAN COUNTRIES Abstract   PDF (Cрпски)
Марија Џунић, Наташа Голубовић, Весна Јанковић-Милић
 
Vol. XXXIX, No 2, 2015 ОПОРТУНИЗАМ ПРИВАТНОГ АКТЕРА КОД ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА/OPPORTUNISM OF PRIVATE ACTORS IN PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS Abstract   PDF (Cрпски)
Предраг Цветковић
 
176 - 200 of 703 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>