TEME 3/2005
ČASOPIS ZA DRUŠTVENE NAUKE
TM G. XXIX Br. 3 Str. 247 - 453 Niš jul - semptembar 2005.
UDK: 1+3  ISSN 0351-1685

SADRŽAJ - CONTENTS

EKONOMIJA, PRAVO, SOCIOLOGIJA
ECONOMICS, LAW, SOCIOLOGY
Vladimir Pavlovič Šalajev
EKONOMSKA GLOBALIZACIJA I PITANJE NACIONALNE BEZBEDNOSTI
U 21. VEKU (POGLED IZ RUSIJE)

Mirjana Radović
LIDERSKE SPOSOBNOSTI ŽENA I NJIHOV POLOŽAJ U POSLOVNOM SVETU
LEADERS ABILLITIES OF WOMEN AND THEIR  POSITION  IN THE BUSINESS WORLD

Marija Anđelković
KARAKTERISTIKE I ULOGA KOMUNICIRANJA  U PREDUZEĆIMA U SAVREMENIM USLOVIMA
 CHARACTERISTICS AND ROLE OF COMUNICATION  IN ENTERPRISES IN MODERN ECONOMY

Jasmina Glišović-Mezieres, Milica Milivojević
U MEĐUNARODNOJ GODINI MIKRO-KREDITA:  RURALNI SEKTOR I MIKRO-FINANSIRANJE U SRBIJI
IN THE INTERNATIONAL YEAR OF MICRO-CREDIT: RURAL SECTOR AND MICRO-FINANCING IN SERBIA

Mile Ilić
HARMONIZACIJA NACIONALNOG ZAKONODAVSTVA O  LOKALNOJ SAMOUPRAVI DRŽAVNE ZAJEDNICE SRBIJE I CRNE GORE
SA PRAVOM EVROPSKE UNIJE O LOKALNOJ SAMOUPRAVI
HARMONIZATION OF NATIONAL LAW REFERRING TO LOCAL  SELF-GOVERMENT OF STATE COMMUNITY SERBIA AND MONTENEGRO
WITH THE EUROPEAN UNION LAW REFERRING  TO LOCAL SELF-GOVERNMENT

Ivan Šijaković
NOVA PODRUČJA SUKOBA IZMEĐU MUŠKARCA I ŽENE
NEWLY SPHERES OF CONFLICT BETWEEN MAN AND WOMAN

Ljubiša Mitrović
SAVREMENA SOCIOLOGIJA DRUŠTVENIH PROMENA - IZAZOVI I ODGOVORI
CONTEMPORARY SOCIOLOGY OF SOCIAL CHANGES - CHALLENGES AND RESPONSES

Branko Pavlica
SUDBINA NEMACA U JUGOSLAVIJI
DESTINY OF GERMANS IN YUGOSLAVIA

Duško Dimitrijević
RESTITUCIJA"STEČENIH PRAVA" PRIPADNIKA NEMAČKE MANJINE U BIVŠOJ JUGOSLAVIJI
RESTITUTION OF THE "ACQUIRED RIGHTS" OF MEMBERS OF THE GERMAN MINORITY IN THE FORMER YUGOSLAVIAPROMOCIJE
PROMOTIONS
Milan Vukomanović
RELIGIJA I CRKVA U POSTKOMUNIZMU
RELIGION AND CHURCH IN POST-COMMUNISM

Miloš Nemanjić
MIRKO BLAGOJEVIĆ MEĐU SOCIOLOZIMA RELIGIJE
MIRKO BLAGOJEVIĆ AMONG SOCIOLOGISTS OF RELIGION

Zorica Kuburić
NAUČNO PROUČAVANJE RELIGIJE PRED IZAZOVOM OBJEKTIVNOSTI
SCIENTIFIC STUDY OF RELIGION IN FRONT OF OBJECTIVITY CHALLENGE

Dragoljub B. Đorđević
SJAJAN PRINOS VRCANOVSKOJ ŠKOLI SOCIOLOGIJE RELIGIJE
BRILLIANT CONTRIBUTION TO VRCAN'S SCHOOL OF SOCIOLOGY OF RELIGION


OCENE I PRIKAZI
EVALUATIONS AND SURVEYS
Danilo Ž. Marković
ZNAČAJAN ENCIKLOPEDIJSKI PROJEKAT
AN IMPORTANT ENCYCLOPEDIA PROJECT

Dragana Stjepanović-Zaharijevski
TENDENCIJE RAZVOJA SOCIOLOŠKE MISLI
TENDENCIES OF THE DEVELOPMENT OF THE SOCIOLOGICAL THOUGHT

Vesna Trifunović
O TEŠKOĆAMA TRANZICIJE NA BALKANU
ABOUT DIFFICULTIES OF TRANSITION IN THE BALKANS

Tatjana Radić
SOLIDAN UVOD U SOCIOLOGIJU RELIGIJE
A SOLID INSIGHT INTO THE SOCIOLOGY OF RELIGION

Tomislav Krsmanović
ULOGA INTELEKTUALCA DANAS
THE ROLE OF INTELECTUAL TODAY